Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra politológie súčasťou európskeho výskumného konzorcia

V rámci programu Horizont 2020 sa Katedra politológie FiF UK stala súčasťou medzinárodného tímu, ktorý bude analyzovať aktuálny diferencovaný vývoj v Európskej únii.


25. 08. 2018 06.58 hod.

Katedra politológie Filozofickej fakulty UK ako člen medzinárodného konzorcia uspela vo výzve z programu Európskej únie Horizon2020 a získala financovanie na projekt s názvom EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D). Projekt bude skúmať, prečo sa Európska únia v súčasnosti uberá rôznymi smermi a ako k tejto diferencovanej únii pristupovať. Vedci tak chcú reagovať na nedávne závažné zmeny vo fungovaní EU, ako je napríklad Brexit.

Prof. Jozef Bátora, PhD., hlavný riešiteľ za UK a zároveň vedúci jedného z pracovných balíkov uviedol, že projekt bude skúmať najmä tieto tri aspekty:

- kde v EÚ dochádza k hegemonickým a dominantným formám vládnutia (t.j. vládnutia, kde ovládaní nemajú možnosť ovplyvniť rozhodnutia vládcov)

- akými mechanizmami sa tieto formy hegemónie a dominancie prejavujú

- aké demokratické reformy je možné urobiť, aby sa skvalitnila demokratickosť a legitimita vládnutia v Únii.

Výskumné konzorcium  je zložené  z ôsmich univerzít a dvoch think-tankov z desiatich krajín. „Ide o mimoriadne solídne medzinárodné konzorcium zložené z popredných univerzít a výskumných inštitúcií. Na našej katedre budú do projektu zapojení viacerí kolegovia, jedna post-doc výskumníčka a doktorandi. Pracovný balík, ktorý vediem, sa bude venovať identifikácii a analýze problematických foriem vnútornej diferenciácie Európskej únie. Teším sa tomu, pretože nám to otvára dvere k absolútnej politologickej špičke v skúmaní demokratického a inštitucionálneho vývoja EÚ,“  uviedol prof. Bátora.

Na katedre politológie ide už o druhý projekt z programu H2020. Projekt EUNPACK (tiež pod vedením prof. Bátoru) skúmajúci zahraničnú politiku EÚ v krízových oblastiach prebieha od r. 2017.

Projekt EU3D získal financovanie 3 milióny eur na 4 roky a začne sa riešiť vo februári 2019. Viac informácií.

 

Partneri vo výskumnom konzorciu

ARENA, Centre for European Studies, Univerzita v Oslo (koordinátor)

Oxfordská univerzita

Univerzita v Konstanzi

Kodanská univerzita

Jagellonská univerzita v Krakove

Univerzita Komenského v Bratislave

LUISS School of Government, Rím

ELIAMEP, Atény

Bruegel, Brusel