Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ÍSŤ NA ERASMUS BOLO JEDNO Z MOJICH NAJLEPŠÍCH ROZHODNUTÍ

Nemajte strach objavovať nové kúty sveta a rozšírte svoj obzor. Ísť na Erasmus, bola a stále je jedna z najlepších skúseností a rozhodnutí, aké som mohol vo svojom vysokoškolskom živote urobiť.


18. 10. 2019 09.45 hod.

Ak by som mal svoje skúsenosti a pocity z pobytu zhrnúť jedným slovom, tak by znelo „choďte“! Erasmus+ vám ponúka široké spektrum pre rozvoj, ako v oblasti štúdia, tak aj osobnom či kultúrnom.

Minulý akademický rok, počas zimného semestra, som študoval na University of Cyprus. Spoznal som ľudí z vyše 40 krajín (aj mimo Európy) a doteraz udržujem kontakt s priateľmi, ktorých som spoznal. Možnosť spoznávania nových kultúr, jazykov či zvyklostí, vám rozhodne otvorí dvere do kultúrno-spoločenského života (a ak budete bývať s Talianmi, budete variť najlepšie cestoviny na svete).

Druhým dôležitým aspektom je jazyk. Rôznorodosť národností prináša jedinečné možnosti zlepšiť sa v cudzom jazyku. Angličtina je základným komunikačným mostom, avšak spolunažívaním počas pobytu uchopíte aj základy ostatných cudzích jazykov. Nezáleží, akú úroveň cudzieho jazyka ovládate, vždy je priestor pre zlepšenie, ktoré Erasmus+ ponúka v širokej škále, predovšetkým dennodennou komunikáciou.

Najdôležitejšou časťou je, samozrejme, štúdium. Rôznorodosť študijného materiálnu, prístup do knižníc, konzultácie s profesormi či študovanie ich osobných/autorských prác, vám poskytnú možnosti, ktoré sú odlišné od vašej domácej univerzity, čím môžete prejaviť svoju originalitu. Nebojte sa zapisovať si kurzy o nových témach či viesť debaty aj o kontroverzných otázkach, konfrontujte  vaše názory  s názormi iných, aj keď sa od vašich diametrálne odlišujú. Buď to posilní vašu argumentáciu alebo vás to donúti kreatívne a hlavne kriticky premýšľať. Počas svojho pobytu som mal česť spoznať jedného z najlepších pedagógov, vďaka ktorému som sa rozhodol napísať bakalársku prácu v angličtine, s jeho pomocou a konzultáciami. Ale predovšetkým som sa naučil jednu podstatnú vec: Pýtajte sa otázky, no nečakajte na odpovede. Tvorte ich sami!

 

Dávid Kurák, študent Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK