Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

EURÓPSKE FÓRUM O VZDELÁVANÍ

Európska asociácia univerzít zverejnila výzvu na predkladanie príspevkov na online podujatie „2021 European Learning & Teaching Forum“, ktoré sa uskutoční 18. – 19. 2. 2021. Abstrakty je potrebné poslať do 13. 10. 2020.


23. 09. 2020 16.42 hod.

Pedagógom dávame do pozornosti pripravované podujatie Európskej asociácie univerzít (EUA) „2021 European Learning & Teaching Forum“, ktoré sa bude konať online v dňoch 18. – 19. 2. 2021. Fórum sa zameriava na problematiku vzdelávania. Pripravovaný ročník má za cieľ skúmať, ako učenie a výučba zabezpečujú prístup k vedomostiam a zručnostiam potrebným na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a ako je realizovaná transformácia, ktorú si vyžadujú naše spoločnosti a ekonomiky. Abstrakty je možné zasielať do 13. 10. 2020.

Viac informácií je dostupných vo výzve EUA

Zapojiť sa môžu akademici nielen z členských univerzít EUA. Väčšina z aktuálne prebiehajúcich online podujatí EUA je otvorená širokej verejnosti a tak je možné využiť príležitosť a bližšie spoznať aktivity EUA.

Viac o Európskej asociácii univerzít