Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DVE OCENENIA PRE NAŠU SLAVISTIKU

Doc. Zvonko Taneski z Katedry slovanských filológií FiF UK získal dve ocenenia za svoju vedeckú a prekladateľskú prácu.


16. 02. 2018 12.12 hod.

Dve ocenenia pre slavistu FiF UK

Doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. z Katedry slovanských filológií FiF UK získal Cenu P.O. Hviezdoslava za rok 2017. Túto cenu každoročne udeľuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. Cena sa každoročne udeľuje za preklad slovenských literárnych diel do cudzích jazykov. Literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Zvonko Taneski ju získal za preklady diel slovenských autorov do macedónčiny.
Doc. Taneski bol tiež 1. januára 2018 ocenený ministrom zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Miroslavom Lajčákom pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky za „mimoriadne zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou republikou.“