Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dodatočná výzva na prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu/stáž otvorená!

Oznamujeme, že je v dňoch 03.09.2018 – 12.10.2018 je možné si podať prihlášku na mobilitu/stáž Erasmus+


04. 09. 2018 08.11 hod.

Dodatočná výzva na Erasmus+ mobilitu/stáž otvorená!

Oznamujeme študentom, že v termíne 03.09.2018 – 12.10.2018 si môžu podať prihlášku na mobilitu/stáž Erasmus+ na pobyty počas ak. roka 2018/19 (mobilita – letný semester, stáž realizovaná najneskôr 30.09.2019).

Upozorňujeme študentov, že na mobilitu Erasmus+ už nie sú dostupné všetky univerzity, s ktorými má FiF UK podpísanú zmluvu, len tie, ktoré sa neobsadili v štandardnej výzve, resp. tie, ktoré sa podpísali nové.

Zoznam dostupných univerzít a všetky dôležité informácie o prihlasovaní na mobilitu/stáž Erasmus+ nájdete na webe FiF UK - Dodatočná výzva Erasmus+ mobilita, Erasmus+ stáž.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov rzsfphil.uniba.sk.