Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dodatočná výzva na prihlásenie na mobilitu Erasmus+!

Od dnešného dňa do 25.10.2019 je možné podať si dodatočnú prihlášku na Erasmus+ mobilita študenta


15. 10. 2019 11.02 hod.

Dodatočná výzva na prihlasovanie na mobilitu Erasmus+!

Oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje dodatočnú výzvu na prihlasovanie ma Erasmus+ mobilitu štúdium pre pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/20.

Prihlásiť sa je možné od 14.10.2019 do 25.10.2019, výsledky výberových konaní budú ohlásené najneskôr 01.11.2019. Prihlásiť sa je možné len na univerzity, ktoré neboli obsadené v štandardnej výzve. Zoznam dostupných univerzít a všetky informácie nájdete na web stránke FiF UK – sekcia Medzinárodne vzťahy – Erasmus+ - Dodatočná výzva na Erasmus+.

Na prihlásenie sa na mobilitu je potrebné podať si elektronickú prihlášku a následne do Mobility Online nahrať životopis, motivačný list a jazykový certifikát. Prihlasuje sa cez web stránku moja.uniba.sk, kliknutím na časť "Mobility", prihlásením sa (použite prihlasovacie údaje do AIS2) a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Referát zahraničnýchvzťahov FiF UK, email: rzsfphil.uniba.sk.