Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Docentka Katarína Beňová získala ocenenie Biela kocka

Rada galérií Slovenska každoročne vyhlasuje cenu za prínos v oblasti galerijných činností – BIELA KOCKA. Ocenenie tento roku ju získala aj docentka Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty UK.


03. 10. 2023 16.11 hod.

Slávnostný ceremoniál odovzdávania cien 7. ročníka ocenenia BIELA KOCKA - Cena RGS za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2022 prebehol 2. októbra 2023 v Mirbachovom paláci v Galérii mesta Bratislavy. Docentka Beňová získala hlavnú cenu v kategórii Edičný projekt za knihu „Ján Jakub Stunder (1759 – 1811). Nikde cudzincom“, ktorú vydala Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou dejín výtvarného umenia FiF UK. 

Víťazi a víťazky získali nielen uznanie v podobe diplomu v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutej slovenskou dizajnérkou Simonou Janišovou a predplatné časopisov Flash Art a PROFIL súčasného výtvarného umenia. Nominované projekty posudzovala odborná porota v zložení: Jana Babušiaková, Petra Feriancová Baldovičová, Ondřej Chrobák, Lucia Gavulová, Beáta Jablonská, Lucia Kotvanová a Jana Luková.