Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Jana Pekarovičová dostala cenu za prínos k celoživotnému vzdelávaniu

Doc. Jana Pekarovičová získala pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia cenu ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania.


22. 10. 2019 18.13 hod.

Riaditeľka Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk pri FiF UK doc. Jana Pekarovičová získala pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia cenu ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania.

Ocenenie jej odovzdala ministerka Martina Lubyová.

Reportáž RTVS (min. 27:55):