DIŠTANČNÁ VÝUČBA NA FIF UK OD 8. NOVEMBRA 2021

Od 8. 11. 2021 až do konca zimného semestra bude na FiF dištančná výučba. Ústredná knižnica FiF UK bude poskytovať služby v obmedzenom režime.


04. 11. 2021 11.00 hod.

Vzhľadom nazaradenie Bratislavy na mape Covid automatu do červenej fázy sa výučba na FiF UK od 8. 11. 2021 do konca zimného semestra bude realizovať výlučne dištančnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Manuál pre dištančnú výučbu pre študentky a študentov

Manuál pre vyučujúcich

Obmedzenie služieb Ústrednej knižnice FiF UK

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty bude od 26. 11. 2020 iba preberať a vydávať objednané knihy.

Knihy si môžete vyzdvihnúť od 10.00 – 14. 00 hod. v centrálnej požičovni alebo v príslušnej katedrovej knižnici (vrátane Historického a Slovanského seminára).

Na vrátenie kníh môžete využiť aj bibliobox v átriu fakulty na Gondovej ulici č. 2, prípadne ich môžete poslať aj poštou na adresu:

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

Viac informácií na stránke Ústrednej knižnice FiF UK