BLAHOŽELÁME PROFESOROVI JURAJOVI HAMAROVI

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 26. marca 2024 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl, pričom jeden z nich pôsobí na našej fakulte.


27. 03. 2024 16.34 hod.

 „Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti,“ uviedla prezidentka v príhovore novým profesorkám a profesorom. Dodala, že profesorský titul znamená záväzok odovzdať to najlepšie zo seba – študujúcim aj spoločnosti.

Vymenúvací dekrét si prevzal aj profesor Juraj Hamar z Katedry estetiky FiF UK, ktorému srdečne blahoželáme k dosiahnutým aj budúcim profesionálnym úspechom.

Kompletný zoznam novovymenovaných profesoriek a profesorov z Univerzity Komenského