Prednáška „a žiješ, a žiješ, a žili“

Združenie Alberta Szenciho Molnára pri Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na prednášku „és élsz és élsz és éltek. Az organikusság tapasztalata Nemes Nagy Ágnes költészetében“ („a žiješ, a žiješ, a žili. Skúsenosť organickosti v lyrike Ágnesa Nemes Nagy“).


02. 10. 2023 12.26 hod.

Podujatie sa uskutoční 11. októbra 2023 (streda) v čase od 14.20 do 15.40 h na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Gondovej 2 v miestnosti č. G19. Prednášať bude literárna historička Adrienn Pataky a akcia prebehne v maďarskom jazyku v rámci projektu „MESTERKURZUS“.

Pozvánku nájdete aj na webovej stránke Katedry maďarského jazyka a literatúry.

<output>Adrienn Pataky</output>

<output>Adrienn Pataky</output>