Ocenenie pre doktora Szilárda Sebőka

Szilárd Sebők, odborný asistent Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK, získal Cenu Akademickej rady Maďarov na Slovensku pre mladých výskumníkov v roku 2023.


06. 11. 2023 12.57 hod.

Ocenenie si doktor Szilárd Sebők prevzal za svoje výnimočné príspevky v oblasti lingvistiky. Vedúca katedry maďarského jazyka a literatúry, docentka Katarína Misadová, predniesla v rámci slávnostného odovzdania ceny laudáciu, po ktorej leaureát referoval o svojich najzaujímavejších výsledkoch v oblasti lingvistiky. Venoval sa najmä perspektívam, ktoré umožňujú rôzne spôsoby videnia jazykovej reality a ovplyvňujú jej deskripciu. 

Gratulujeme doktorovi Szilárdovi Sebőkovi k jeho mimoriadnemu úspechu a prajeme veľa ďalších vyznamenaní.