ŠTIPENDIÁ DAAD V NEMECKU

Pozvánka na webináre pre študentov, doktorandov, pedagógov i vedeckých pracovníkov o možnostiach získania štipendií DAAD.


27. 09. 2021 12.38 hod.

Chcete si v lete zlepšiť nemčinu alebo sa v Nemecku dozvedieť niečo o krajine, prekladaní, literatúre a odbornom jazyku? Chceli by ste študovať a promovať v Nemecku alebo tam pracovať na svojom vedeckom projekte? DAAD poskytuje štipendiá študentom a vedcom zo všetkých odborov. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte v októbri jeden z webinárov DAAD.


Štipendiá DAAD do Nemecka pre doktorandov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium