ŠTÁTNE VYZNAMENANIE HELÉNSKEJ REPUBLIKY PRE DOC. JANU GRUSKOVÚ

Doc. Jana Grusková z Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK si 11. mája 2023 prevzala vysoké štátne vyznamenanie Helénskej republiky, ktoré jej odovzdal veľvyslanec Helénskej republiky na Slovensku.


22. 05. 2023 14.30 hod.

Čestný titul Veľkodôstojník Fénixovho rádu odovzdal docentke klasickej filológie Jane Gruskovej veľvyslanec Athanasios Ioannou v mene prezidentky Helénskej republiky Kateriny Sakellaropoulou a ministra zahraničných vecí Nikolaosa-Georgiosa S. Dendiasa za mimoriadny prínos k šíreniu gréckeho jazyka a gréckej kultúry na Slovensku. Spolu s ňou si ocenenie prevzal aj prof. Ján Zozuľak z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo na pôde Veľvyslanectva Helénskej republiky v Bratislave.

Fénixov rád udeľuje grécka vláda cudzincom, ktorí významne pomohli zvýšiť medzinárodnú prestíž Grécka. Bol založený v roku 1926 ako náhrada za zaniknutý kráľovský rád Juraja I. Zostal zachovaný aj po obnovení monarchie v roku 1935, aj po jej zrušení v roku 1973. Rád má dovedna päť hodností, udelená hodnosť je druhá najvyššia.