SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 105. AKADEMICKÉHO ROKA

V pondelok 18. septembra 2023 o 11.00 h prebehne slávnostné otvorenie jubilejného 105. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave.


14. 09. 2023 14.28 hod.

Úvodné slovo prednesie prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci Eva Viglašová a so slávnostným príhovorom vystúpi rektor UK Marek Števček. Súčasťou programu bude aj hudobné vystúpenie.

Podujatie sa uskutoční v Aule Univerzity Komenského (1. poschodie, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava). Študentská a akademická obec je srdečne vítaná.