Výskumné kolokvium Klubu Archaeologia Istropolitana

Pozývame na výskumné kolokvium s názvom Multispecies Mobility in the Neolithisation of the Balkans (Multidruhová mobilita v rámci neolitizácie Balkánu).


18. 09. 2023 15.12 hod.

Podujatie je súčasťou prednáškového cyklu Klubu Archaeologia Istropolitana, ktorý vznikol tento rok na Katedre archeológie a kultúrnej antropológie. Seminár sa uskutoční 3. októbra 2023 o 17.30 h v miestnosti G236 (zasadačka vedeckej rady). Svoj príspevok k danej téme odprezentuje profesorka Barbara Horejs z Rakúskej akadémie vied v anglickom jazyku.