PODCASTY ŠTUDENTOV FIF UK

Magazín Karpatenblatt uverejnil podcasty študentov a študentiek FiF UK, ktoré vznikli v rámci predmetu odborná nemčina v akademickom roku 2020/2021.


07. 12. 2021 09.22 hod.

Podcasty našich študentov a študentiek uverejnené v sérii Podcast +421 majú spoločnú tému: ako odbor, ktorý študujem, môže vyriešiť jeden zo svetových problémov. Každý z nich si zvolil iný problém a hľadal riešenie v rámci svojho študijného odboru.

Nora Hocková, estetika

Kamila Jurkovičová, žurnalistika

doc. Matej Mlkvý, klasické jazyky

Matej Vivoda, Támas Tákacs, informačné štúdiá

Kamil Bazelides, archivníctvo

Dominika Augustínová, marketingová komunikácia