OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 8. januára 2023

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.


14. 12. 2022 15.37 hod.

 


Študentská anketa za zimný semester akademického roka 2022/2023 je otvorená do 8. januára 2023.


VYPLNIŤ ANKETU

 

Prosíme vás o vyjadrenie názoru na jednotlivé predmety v zimnom semestri, na vaše študijné programy i na celkovú kvalitu vzdelávania počas zimného semestra. Uvítame vaše hodnotenia a konštruktívne podnety, ktoré nám každý semester poskytujú dôležitú spätnú väzbu.

Na vyplnenie ankety sa prihláste heslom ako do AIS, anketa je anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení.

 

Stanoviská vedenia fakulty a katedier k študentským anketám za predchádzajúce semestre