Odborný seminár o tvorbe paratextov

Ústredná knižnica FiF UK v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK organizuje v termíne 4. júna 2024 odborný seminár.


28. 05. 2024 06.37 hod.

Ústredná knižnica FiF UK v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK ponúkajú možnosť  prípravy na záverečné a seminárne práce.

4. 6. 2024 o 18.00 h – Tvorba paratextov

Forma: online cez MS Teams

Zameranie: tvorba abstraktu, predhovoru, úvodu a záveru (v záverečných a seminárnych prácach), funkcie, zásady, požiadavky, obsahové charakteristiky, formálne charakteristiky, časté chyby, praktické príklady a úlohy zamerané na identifikáciu chýb v textoch

Registrácia

Účasť nie je potrebné odhlásiť. Termín je platný, knižnica ho nebude špeciálne potvrdzovať.

Konzultácie k citovaniu (podľa ISO 690)

Ponúkame možnosť obrátiť sa na personál knižnice aj v prípade problémov/otázok k citovaniu podľa normy ISO 690, a to cez formulár Konzultácia – citovanie (norma ISO 690)

Upozorňujeme, že konzultácia nie je určená na vytváranie a korektúru kompletných zoznamov bibliografických odkazov.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať personál knižnice prostredníctvom fif.skolenie.kniznicauniba.sk.

Ponuka webinárov a študentských konzultácií