Odborný seminár: citovanie podľa ISO 690

Ústredná knižnica FiF UK v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK organizuje v termíne 11. júna 2024 odborný seminár.


28. 05. 2024 07.02 hod.

Ústredná knižnica FiF UK v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK ponúkajú možnosť  prípravy na záverečné a seminárne práce.

11. 6. 2024 o 18.00 h – Citovanie podľa ISO 690

Forma: online cez MS Teams

Zameranie: schémy bibliografických odkazov (monografie, články, kapitoly, príspevky v tlačených a elektronických zdrojoch, webové sídla a stránky, videá, príspevky na sociálnych médiách, záverečné práce), praktické precvičovanie citovania

Registrácia

Účasť nie je potrebné odhlásiť. Termín je platný, knižnica ho nebude špeciálne potvrdzovať.

V prípade problémov alebo otázok k citovaniu podľa normy ISO 690 možno kontaktovať personál knižnice cez fif.skolenie.kniznicauniba.sk alebo formulár Konzultácia – citovanie (norma ISO 690)

Konzultácia však nie je určená na vytváranie a korektúru kompletných zoznamov bibliografických odkazov.

Ponuka webinárov a študentských konzultácií