OCENENIE PRE DR. MILOSLAVA SZABÓA

Mníchovské Collegium Carolinum udelí 28. septembra 2021 ocenenie historikovi a germanistovi dr. Miloslavovi Szabóovi z Katedry gemanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky. Odovzdávanie ocenenia bude možné sledovať online.


27. 09. 2021 12.27 hod.

V roku 2021 udelí po prvý krát mníchovské Collegium Carolinum – Výskumné centrum pre dejiny Česka a Slovenska esejistickú cenu, ktorá je udeľovaná každé dva roky za výnimočný prínos k dejinám, literatúre a kultúrnej vede. Ocenenie bude udelené  historikovi a germanistovi Mgr. Miloslavovi Szabóovi, PhD., z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK za odbornú esej pod názvom: „From Protests to the Ban: Demonstrations against the ‚Jewish‘ Films in Interwar Vienna and Bratislava“, uverejnenú v Journal of Contemporary History, 2019, Vol. 54/1, S. 5-29.

Priamy prenos z odovzdávania ceny dňa 28. septembra 2021 v Mníchove a viac informácií