Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OCENENIE LITERÁRNEHO FONDU PRE PROFESORA DOLNÍKA

Profesor Juraj Dolník z Katedry slovenského jazyka FiF UK získal Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017.


04. 10. 2018 11.48 hod.

Profesor Juraj Dolník z Katedry slovenského jazyka FiF UK získal Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017.

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu zverejnila ceny, ktoré udelila za rok 2017. Medzi ocenenými v kategórii „Spoločenské vedy“ je profesor PhDr. Juraj Dolník, DrSc., vedúci špičkového vedeckého tímu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach a držiteľ Veľkej zlatej medaily UK. Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 mu bola udelená za jeho monografiu Jazyk v sociálnej kultúre (Bratislava: Veda, 2017).

Ocenená publikácia prináša originálny výklad javov sociálnej kultúry cez prizmu jazyka s prihliadaním na slovenské jazykovo-kultúrne prostredie. Autorove interpretácie posúvajú vzájomné pôsobenie jazyka a sociálnej kultúry do nového svetla, odkrývajú nové stránky týchto javov a ponúkajú nové videnie ovládania jazyka, jeho sociálnej sily, komunikačnej kultúry aj prístupu k spisovnému jazyku z pozadia jazykových ideológií. Vyúsťujú do záveru, že radikálna demokratizácia spoločnosti aj jazyka evokuje aktuálnu potrebu demokratizácie interakcie vedy a verejnosti a tým aj potrebu vzájomného pôsobenia jazykovedy s nositeľmi jazyka.

Ďalšie informácie o knihe sú dostupné na webstránke KSJ v sekcii publikácie.

 

                                                                                                           Oľga Orgoňová