Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola slovenského jazyka a kultúry SaS prebehla online, certifikát získalo 77 študentov.


17. 08. 2020 12.05 hod.

Kvôli koronakríze sa aj tradičná letná škola slovenského jazyka a kultúry pre cudzincov SAS
- Studia Academica Slovaca, konala cez internet. Aj vo virtuálnom prostredí však mali študenti o slovenčinu záujem.

„Naše zámery a ciele, sa nad očakávanie naplnili. Z 80 prihlásených účastníkov až 77 absolvovalo celý dvojtýždňový program v online priestore a získalo certifikát o absolvovaní,“ uviedla doc. Jana Pekarovičová, riaditeľka SAS – centra pre slovenčinu na cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Letná škola SAS sa konala už 56-krát, tohtoroční študenti sa pripojili z 23 krajín. Podľa svojej doterajšej úrovne ovládania slovenčiny boli rozdelení do skupín pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých. Ústrednou témou letnej školy bola Hranica ako limit aj príležitosť v jazykovo-kultúrnom a geopolitickom kontexte. Prezentácie pre pokročilých študentov z oblasti slovenskej kultúry reflektovali tiež storočnicu Slovenského národného divadla, 200. výročie narodenia básnika Andreja Sládkoviča, 50. výročie úmrtia maliara a spisovateľa Janka Alexyho a osobnosť slovenského muzikológa, prof.  Ľubomíra Chalupku, ktorý dlhé roky sasistom zanietene  prednášal o slovenskej hudbe a žiaľ, umrel v marci tohto roku. Prednášky, ktoré zazneli online, sú vydané v zborníku SAS.

Ukončenie letnej školy za účasti dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara, riaditeľky SAS  doc. Jany Pekarovičovej a jej zástupkyne dr. Michaely Mošaťovej sa konalo tiež len vo virtuálnom priestore. „Radi by sme ukončili letnú školu na slávnostnom ceremoniáli v aule Univerzity Komenského a na recepcii v  átriu Filozofickej fakulty spojenej s koncertom i ochutnávkou slovenských jedál a nápojov, ako každý rok. Aj takto online chceme vyjadriť radosť i hrdosť, že ste sa nevzdali a absolvovali jazykové vzdelávanie dištančnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams,“ ocenila študentov doc. Pekarovičová.

Po skončení online výučby sa v rámci SAS-u ešte online formou uskutoční 13. ročník odborno-metodického seminára pre učiteľov slovenského jazyka pôsobiacich na školách v zahraničí, na ktorý je prihlásených vyše 40 učiteľov z európskych krajín aj zo zámoria. Jedinou prezenčnou časťou SAS-u je tento rok tradičný odborno-metodický seminár pre lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí, ktorý sa  bude realizovať od 18. – 19. augusta 2020 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.