Kurz Ako inovatívne učiť na vysokej škole získal medzinárodnú akreditáciu

Akreditori britskej Staff and Educational Development Association (SEDA) udelili medzinárodnú akreditáciu ročnému kurzu pre učiteľov FiF UK.


10. 12. 2021 07.32 hod.

Akreditovaný kurz s názvom Ako inovatívne učiť na vysokej škole prebieha na FiF UK od októbra 2021. Je určený pre doktorandov a učiteľov humanitných a spoločenských vied. Momentálne ho navštevuje 15 doktorandov a pedagógov nielen z našej fakulty, ale aj z ďalších fakúlt Univerzity Komenského.

Absolventi kurzu získajú 5 kreditov za každý semester a medzinárodne platný certifikát – rovnaký ako získavajú napríklad absolventi podobného kurzu na Oxfordskej univerzite.

Viac o kurze