Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Zmena termínu maturitných skúšok ovplyvní aj termíny špecifických testov v rámci prijímacieho konania na FiF UK.


19. 03. 2020 18.58 hod.

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium na Filozofickej fakulte UK,

súčasná situácia súvisiaca s výskytom a šírením koronavírusu si vyžaduje viaceré zmeny v organizácii štúdia a života na našej fakulte. Je veľmi pravdepodobné, že zmeny sa dotknú aj  termínov prijímacích skúšok na bakalárske štúdium realizované na fakulte pre  študijné programy dejiny umenia,  marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika. O nových termínoch vás budeme včas informovať, sledujte prosím webstránku fakulty, na ktorej budeme zverejňovať a aktualizovať všetky dôležité informácie týkajúce sa prijímacích skúšok.

Termíny skúšok u spoločnosti SCIO nájdete na https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp.

INFORMÁCIE K SCIO TESTOM

Dovoľte nám informovať vás, že na účely prijímacieho konania budeme akceptovať  výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky u spoločnosti www.scio.cz, s.r.o. v období december 2017 až jún 2020, t. j . akceptujeme aj výsledky testov vykonaných vo všetkých, aj posunutých termínoch.