Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OTVÁRAME DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Prihlášku na vybrané programy bakalárskeho štúdia si môžete podať do 30. 6. 2020.


13. 05. 2020 14.15 hod.

Pre záujemcov o štúdium na našej fakulte otvárame 2. kolo prijímacieho konania na niektoré študijné programy.

Prihlášku si môžete podať do 30. 6. 2020 iba elektronicky prostredníctvo portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok budú známe v druhej polovici augusta.

Pravidlá prijímacieho konania

Všeobecné informácie o 2 kole prijímacieho konania

Ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke prijímacieho konania.