Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK organizuje XXIII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii. Českí a slovenskí odborníci diskutujú o logike, logickej sémantike, analytickej epistemológii a etike, metafyzike, filozofii jazyka i filozofii vedy.


05. 09. 2019 13.08 hod.

Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK v dňoch 4. - 6. septembra 2019 organizuje XXIII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii.

Na podujatí sú prítomné kolegyne a kolegovia z viacerých českých i slovenských akademických pracovísk, vrátane Filozofického ústavu AV ČR, Univerzity Karlovej v Prahe, Univerzity Palackého v Olomouci a ďalších. Vystúpenia rečníkov pokrývajú témy z logiky, logickej sémantiky, analytickej epistemológie a etiky, metafyziky, filozofie jazyka i filozofie vedy.

Program