CELOFAKULTNÝ KURZ O ANGAŽOVANOM UMENÍ

V letnom semestri 2023/2024 prebehne nový výberový kurz Angažované umenie, ktorý je otvorený študujúcim všetkých ročníkov a všetkých študijných programov.


09. 02. 2024 09.30 hod.

Umelci po stáročia slúžili mocným a proti moci rebelovali. Umenie veľakrát bojovalo za svoju nezávislosť a veľakrát sa snažilo aktívne do sveta zasahovať a pretvárať ho. Ako je to teda správne? Má umelecká tvorba tešiť alebo burcovať? Malo by sa umenie držať bokom od politiky? Alebo je apolitické umenie len ilúzia a každý umelecký prejav je výrazom vedomej či nevedomej angažovanosti? A čo na to všetko Martina Šimkovičová? 

Odpovede budeme hľadať v letnom semestri 2023/2024 na výberovom kurze Angažované umenie, ktorý je otvorený študujúcim všetkých ročníkov a všetkých študijných programov. O angažovanom umení v úvodzovkách aj bez nich, o jeho dejinách i súčasnosti, budú hovoriť renomovaní prednášajúci – experti a expertky v jednotlivých oblastiach umeleckej kultúry. 

A-boSZ-011/23 ANGAŽOVANÉ UMENIE 

KEDY: od 22. februára do 16. mája 2024, vždy od 16:05 do 17:35 

KDE: FiF UK, Gondova 2, miestnosť č. 24 (prízemie vľavo) 

S KÝM: Tomáš Hučko, Mária Kusá, Ivan Lacko, Jana Juráňová, Boris Ondreička, Alexandra Kusá, Miloslav Szabó, Peter Szalay, Marcus Zagorski, Marína Zavacká, Vladimír Zvara 

Viac informácií o kurze