Aktívna spolupráca so Štatistickým úradom SR

Po podpísaní memoranda o spolupráci medzi Univerzitou Komenského a Štatistickým úradom SR, nadviazala Katedra pedagogiky FiF UK aktívnu spoluprácu s touto inštitúciou.


12. 03. 2024 16.38 hod.

Študenti a študentky študijného programu pedagogika a učiteľských študijných programov navštívili dňoch 11. a 15. 3. 2024 Štatistický úrad SR. Dozvedeli sa, aké dáta táto inštitúcia spracováva, ale aj to, ako ich možno získať. Zaujímavá bola tiež prehliadka jednotlivých pracovísk úradu.

Spolupráca s touto inštitúciou pokračuje i realizáciou odborných praxí v študijnom programe pedagogika, predovšetkým na Oddelení vzdelávania a osvety. Katedra pedagogiky FiF UK zase ponúka svoj odborný potenciál na rozvoj vzdelávania pre personál ŠÚ SR.