Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Roman Božík

Mgr. Roman BOŽÍK, Ph.D.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 202

Konzultačné hodiny ZS 2023/2024: pondelok 12:30 - 14:00 hod.

Email: roman.bozikuniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie: 

  • sociálna pedagogika,
  • zdravý životný štýl a výchova k zdraviu,
  • problematika prevencie  závislostí, rizikového správania a  iných sociálne patologických javov,
  • multikultúrna výchova.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

  • A-moPE-021/15 Sociálna pedagogika 1
  • A-moPE-028/00  Vybrané problémy zo sociálnej pedagogiky

Letný semester AR 2023/2024:

  • A-boPE-012/15 a A-buPE-008/15 Úvod do sociálnej pedagogiky - seminár
  • A-moPE-024/15 Sociálna pedagogika 2

Projektová činnosť

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti