Štatistika projektov riešených na FiF UK v minulých rokoch

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rámcové programy EÚ

5

5

2

-

-

1

1

ESF

3

3

1

1

1

1

0

APVV/MVTS

8

8

6

2

6

4

10

VEGA

58

62

53

52

54

46

65

KEGA

7

8

6

4

2

1

5

Granty UK

16

17

17

18

24

20

13

Počet grantov a darov celkom

126

132

98

96

114

78

87

Ceková suma

 

 

 

Cca.535.000

429.902

644.041

869.687