Základné štatistiky

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vedecké monografie, štúdie charakteru monografie + kapitoly v monografiách 

43

54

51

64

33

 

26

 

50

z toho doma

38

46

45

54

30

23

40

z toho v zahraničí

5

8

6

10

3

3

10

Vysokoškolské učebnice

1

3

9

19

12

7

8

Vedecké práce v časopisoch a zborníkoch

547

454

585

721

671

706

658

z toho v domácich

423

347

455

553

491

493

503

z toho v zahraničných

124

107

130

168

180

213

155

z toho ved. práce v zahr. karent. časopisoch

8

4

9

7

5

6

5

z toho ved. práce v dom. karent. časopisoch

22

21

18

25

30

25

25

Skriptá

5

5

21

24

13

12

7

Citácie

1611

1394

1903

1850

2132

1634

1868

z toho domáce

1260

1052

1468

1421

1674

1241

1429

z toho v zahraničí

351

342

435

429

458

393

439