Kontakt

Kontakt:
Mgr. Barbora Tancerová, M.A.
Rozvoj vedy, domáce a medzinárodné projekty
e-mail: barbora.tancerovauniba.sk
tel.: +421 2 59339399
miestnosť: 147a (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 – 15:30
                              utorok, štvrtok 9:00 – 11:30

Adresa:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava