Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 30. marca 2017 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h habilitačná prednáška PhDr. Radoslava Hlúška, PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci študijného odboru religionistika;

Názov habilitačnej práce: Nican mopohua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej

Téma habilitačnej prednášky: Hueyapan – život pod/so sopkou. Rituálna krajina jednej nahuaskej komunity