Číslo účtu FiF UK

Poplatok za vystavenie potvrdenia, výpisu alebo odpisu môže žiadateľ uhradiť prostredníctvom internetbankingu, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

číslo účtu:
7000083100

kód banky: 8180

Na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT:

Swiftová adresa banky:
SPSRSKBAXXX

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

variabilný symbol: 02 - pre poplatky za štúdium

variabilný symbol: 27 - pre poplatky za preukazy, známky ...