Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018

 

Študijné programy bakalárskeho štúdia otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018

Študijné plány bakalárskych programov

 

 Akreditované študijné programy

Jednoodborové štúdiumTRPP
andragogikaDBc.335
archeológiaDBc.325
archívnictvoDBc.325
dejiny umeniaDBc.327
editorstvo a vydavateľská prax (v maďarskom jazyku)DBc.315
estetikaDBc.330
etnológiaDBc.320
filozofiaDBc.340
históriaDBc.390
informačné štúdiáDBc.335
klasické jazykyDBc.320
kulturológiaDBc.330
marketingová komunikáciaDBc.330
muzeológia a kultúrne dedičstvoDBc.315
muzikológiaDBc.313
pedagogikaDBc.325
politológiaDBc.360
psychológiaDBc.385
religionistikaDBc.325
ruské a východoeurópske štúdiáDBc.325
slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)DBc.315
slovanské štúdiáDBc.320
sociológiaDBc.350
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)DBc.330
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru)DBc.425
žurnalistikaDBc.350

 

 

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvoTRPP
anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.320
anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúraDBc.35
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.315
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.310
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.310
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.310
bulharský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraDBc.33
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.33
fínsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraDBc.36
fínsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.32
fínsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraDBc.32
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraDBc.35
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.310
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.37
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
rumunský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraDBc.35
ruský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.33
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraDBc.35
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraDBc.35

 

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a  učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovTRPP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.312
učiteľstvo estetickej výchovy a filozofieDBc.35
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo estetickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo filozofie a histórieDBc.315
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryDBc.33
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryDBc.37
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryDBc.320
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.33
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.35
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogikyDBc.35
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo biológie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo geografie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.315
učiteľstvo chémie* a slovenského jazyka a literatúryDBc.310
učiteľstvo geografie* a histórieDBc.320

Špecializácie označené * sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

 

Zoznam použitých skratiek

FŠ - forma štúdia
T  -  udeľovaný akademický titul
R  -  štandardná dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5 Zákona o VŠ)
D  -  denná forma štúdia
Bc. - akademický titul "bakalár"