Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

prof. PhDr. Darina Malová, CSc.
e-mail: darina.malovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339335
miestnosť: 139 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: streda 14:30 – 16:30

 

Prof. PhDr. Darina Malová, CSc. vyštudovala filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1981) a od roku 1991 pracuje na katedre politológie FFUK. V roku 1997 sa habilitovala a v roku 2007 sa stala profesorkou v odbore politológia. Viedla niekoľko výskumných projektov podporených domácimi grantmi (VEGA, APVV, ASFEU) a spolupracovala na medzinárodných projektoch, vrátane rámcových programov EÚ. Prednášala na viacerých  univerzitách zahraničí (University of Exeter, 1991; Leiden University, 1992; Harvard University, 1993; European University Institute, 1998; Illinois Wesleyan University, 2002; Colorado College, 2004). Získala niekoľko medzinárodných vedeckých grantov a zahraničných štipendií, napr. Mellon Research Fellowship na Netherlands Institute for Advanced Study (1995), tiež štipendium na Wissenschaftskolleg zu Berlin (1997) aj Fulbright Scholar-in-Residence na IWU a Karl W. Deutsch Guest Professorship na Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung v 2005. V rokoch 2007–2013 viedla katedru politológie a od 1. apríla 2013 pôsobí ako prodekanka pre medzinárodné vzťahy.