Kontakt

Margaréta Hernando  
správca registratúry - archivár  
e-mail: registraturafphil.uniba.sk  
tel.: + 421 2 59339433  
miestnosť: 31 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: Pondelok     08:30 - 12:00
                            Utorok         15:00 - 16:00
                            Štvrtok         14:30 - 16:00

Poštová (listová) adresa:

Filozofická fakulta UK 
Registratúrne stredisko 
Gondova ul. 2 
814 99 Bratislava