Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

prof. PhDr. Darina Malová, CSc.
e-mail: darina.malovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339335
miestnosť: 139 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: streda 14:30 – 16:30

Referát zahraničných stykov

Mgr. Mária Gajarská Kučerová
referentka
e-mail: rzsfphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 59339331
fax: + 421 2 59339496
miestnosť: 138 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                             utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30