Aktuálne oznamy

Členská schôdza 2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame vás na členskú schôdzu Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave, ktorá sa uskutoční v utorok 31. januára 2017 o 13:00 v miestnosti č. G127.

Program schôdze vám zašleme emailom.

Stretnutie s bývalými zamestnancami FiF UK

Tohtoročné stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty sa uskutoční vo štvrtok 18. 02. 2016 o 15:00 v jednálni na Gondovej ul. č. 2.

Členská schôdza 2015

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame vás na členskú schôdzu Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave, ktorá sa uskutoční v piatok 27. novembra 2015 o 13:00 v miestnosti č. G127.

Program schôdze vám zašleme emailom.

Členská schôdza 2014

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

oznamujeme vám, že na členskej schôdzi dňa 17. decembra 2014 boli schválené nové Stanovy Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave a následne boli zaevidované na Ministerstve vnútra SR dňa 23. decembra 2013.

Úplné znenie stanov je zverejnené v sekcii Dokumenty.