DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA FIF UK - 21. 1. 2017

Otvárame dvere pre záujemcov o štúdium na našej fakulte

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 21. januára 2017 v čase od 10,00 do 15,00.

Program Dňa otvorených dverí

Ako sa k nám dostanete

Milé uchádzačky o štúdium, milí uchádzači o štúdium,

opäť sme pripravili Deň otvorených dverí určený záujemcom o štúdium na našej fakulte. Ak končíte stredoškolské štúdium a zaujímajú vás spoločenské alebo humanitné vedy, naša fakulta vám ponúka na Slovensku najširšiu škálu študijných programov, medzi ktorými si iste vyberiete to, čo vás zaujíma.

Deň otvorených dverí bude príležitosťou stretnúť sa nielen so mnou a ďalšími členmi vedenia fakulty (na týchto stretnutiach v Moyzesovej sieni našej fakulty sa dozviete základné informácie o prijímacom konaní, otváraných študijných programoch, možnostiach zahraničných mobilít, či organizácii štúdia na fakulte), ale aj navštíviť všetky katedry a spýtať sa pedagógov z jednotlivých študijných programov na to, čo vás zaujíma.  Naše kolegyne a kolegovia vám ponúknu informácie priamo z prvej ruky, ktoré vám iste uľahčia rozhodovanie o tom, čomu zasvätiť vysokoškolské štúdium.

Pripravili sme pre vás tohto roku aj špeciálnu webovú stránku s informáciami o ponúkaných študijných programoch a o prijímacom konaní. Ak chcete vedieť, čím žije fakulta, sledujete našu webovú stránku a pridajte si nás medzi priateľov na Facebooku.

Budem rád, ak si nájdete čas a v sobotu 21. januára 2017 sa prídete pozrieť na Deň otvorených dverí FiF UK a rozhodnete sa pre štúdium na našej fakulte. Tešíme sa na vás.

profesor Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK

Program Dňa otvorených dverí

10:00 Stretnutie s vedením fakulty v Moyzesovej sieni (budova fakulty na Gondovej ulici, vchod z bočnej strany z ulice Vajanského nábrežie). Na stretnutí vám profesor Jaroslav Šušol, dekan fakulty a prodekani v krátkych prezentáciách poskytnú informácie o štúdiu na fakulte, o otváraných študijných programoch, o prijímacom konaní a o podmienkach štúdia na fakulte. Od pozvaných absolventov fakulty sa dozviete aj o možnostiach uplatnenia sa. Po skončení stretnutia členovia vedenia fakulty radi odpovedia na vaše otázky.

11:00 – 15:00 prezentácie katedier Filozofickej fakulty UK a študijných programov, ktoré realizujú. Na jednotlivých katedrách budú prítomní pedagógovia a doktorandi, ktorí vám poskytnú podrobné informácie o študijných programoch, ktoré realizujú a radi z vám odpovedia na všetky otázky týkajúce sa štúdia.

Viaceré katedry pripravili pre vás ďalší zaujímavý program: na katedre žurnalistiky budete môcť besedovať s úspešnými novinármi z praxe; na katedre masmediálnej komunikácie si môžete pozrieť ukážky z tvorby poslucháčov a zúčastniť sa kreatívnych cvičení; z prezentácie katedry psychológie sa dozviete „Čo je psychológia a ako sa študuje“; na katedre maďarského jazyka a literatúry sa môžete zúčastniť na neformálneho stretnutia so spisovateľom Lajosom Grendelom; na katedre knižničnej a informačnej vedy sa môžete zúčastniť interaktívneho vedomostného kvízu s názvom „Si informačný hrdina?“, budete môcť diskutovať s absolventmi katedry a bude pre vás pripravené informačné pexeso a videá; na katedre filozofie sa môžete zúčastniť „hodiny filozofie“ na tému nekonečna, teizmu a ateizmu; na katedre všeobecných dejín vás čaká podujatie s názvom „Otvor dvere histórii“; katedra slovenského jazyka a katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy vás privíta interaktívnymi vstupmi a prezentáciou.

12:30 – 14:00 možnosť individuálnych konzultácií s prodekankou pre prijímacie pokračovanie doc. Szapuovou a s vedúcim študijného oddelenia Danielom Madarásom, v budove fakulty na Gondovej ul., č. 2, miestnosť č. 115/v a 131 (1. poschodie).

Naša fakulta má 31 katedier, ktoré sa nachádzajú nielen na Gondovej, ale aj v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí a v ďalšej budove na neďalekej Štúrovej ulici. Pri vchode budovy na Gondovej ulici, ako aj pri vchode do budovy UK na Šafárikovom námestí budú počas Dňa otvorených dverí umiestnené informačné miesta, na ktorých študenti fakulty vás usmernia na katedry, ktoré plánujete navštíviť.

Hlavná budova Filozofickej fakulty sa nachádza na Gondovej ulici číslo 2 v blízkosti Starého mosta. V tejto budove sa nachádza aj Moyzesova sieň (vchod je však z Vajanského nábrežia, po ktorom vedie električková trať). Zo železničnej Hlavnej stanice sa k nám dostanete električkou číslo 1 (vystúpiť treba po cca 12 minútach jazdy na zastávke Šafárikovo námestie). Z autobusovej stanice Mlynské nivy možno prejsť buď peši (cca 15-20 minút) alebo sa odviezť autobusom č. 70 dve zastávky na zastávku Malá scéna a odtiaľ je to peši asi 300 metrov.

Pri budove na Gondovej ul. a na nábreží je aj možnosť zaparkovať, kapacita parkovacích miest je však obmedzená.