Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Parnassus biceps : kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költésztben. / Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2007
 2. AAB Szodoma és környéke : homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. / Csehy Zoltán
  Bratislava : Kalligram, 2014
 3. ABD Filelfo gyűrűje (egy Poggio Bracciolini-fordítás az 1930-as évekből) / Zoltán Csehy
  In: Irodalom és fordítás. - ISBN 978-80-8094-621-0. - Nitra : UKF, 2009. - S. 57-78
 4. ADD Inakosť, homosexualita, performatívne roly (a queer) v (post)modernej maďarskej poézii / Zoltán Csehy
  In: World literature studies. - Roč. 8, č. 1 (2016), s. 86-97
 5. ADE Simiola edidit exemplum (A majom mint jelkép a humanista költészetben) / Zoltán Csehy
  In: Új Dunatáj. - Roč. 19, č. 3 (2014), s. 67-76
 6. ADE Egy belső színház kulisszái mítoszhasználat, mítoszkorrekció, fétis El Kazovszkij műveiben / Zoltán Csehy
  In: Ókor. - Roč. 14, č. 4 (2015), s. 87-92
 7. ADE Szerenád, barlang, poétika Platón és Arisztotelész a modern és a kortárs zenében - nyomok és futamok / Zoltán Csehy
  In: Korunk. - Roč. 26, č. 2 (2015), s. 37-43
 8. ADE Endümion álma, Luna ánusza közelítési kísérletek Tőzsér Árpád antikizáló verseihez / Csehy Zoltán
  In: Parnasszus. - Roč. 16, č. 4 (2010), s. 34-41
 9. ADE Az én-megsokszorozódástól az ő-vé válásig tűnődések a humanista énformálási eljárások antik vonatkozásairól / Zoltán Csehy
  In: Ókor. - Roč. 7, č. 4 (2008), s. 9-14
 10. ADE Parthenias olvasati megjegyzések Petrarca első eclogájához / Zoltán Csehy
  In: Helikon. - Roč. 50, č. 1-2 (2004), s. 166-176
 11. ADE A poszthumántól az alternatív rítusig irányulások, labirintusok, sugárutak az ún. fiatal magyar lírában / Csehy Zoltán
  In: Parnasszus. - Roč. 21, č. 2 (2015), s. 6-24
 12. ADE A leszbikus Sapphó reflexiók a 20-21. századi magyar erotikus líra Sapphó-képéről / Zoltán Csehy
  In: Ókor. - Roč. 11, č. 3 (2012), s. 79-87
 13. ADE "His ego cantabo silvis?" Ecloga come portavoce del discorso del potere / Zoltán Csehy
  In: Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. - Roč. 54, č. 2-3 (2014), s. 147-156
 14. ADE A térré lett idő metaforikus és konkrét térátlépési stratégiák a modern klasszikus zenében, különös tekintettel a lírai szövegek metamorfózisaira / Csehy Zoltán
  In: Iskolakultúra. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 31-38
 15. ADE A másképp szerkesztett hangszer maszkulinitás és nemi érzékenység Toldalagi Pál verseiben / Zoltán Csehy
  In: Vigilia. - Roč. 78, č. 2 (2013), s. 118-126
 16. ADE Folyton Velence, folyton halál (a létezés manierizmusa Dunajcsik Mátyás költészetében) / Zoltán Csehy
  In: Vár ucca műhely. - Roč. 13, č. 39 (2013), s. 56-63
 17. ADE Xerxés, Ariadné, Trimalchio és a többiek opera és antikvitás - a kortárs és szerzői koncepciók tükrében / Csehy Zoltán
  In: Studia litteraria. - Roč. 54, č. 1-2 (2015), s. 119-137
 18. ADE Parodia Virgiliana oppositio in imitando / Zoltán Csehy
  In: Camoenae hungaricae. - Č. 6 (2009), s. 19-27
 19. ADE Manto az iskolában közelítések Poliziano didaktikus eposzához / Zoltán Csehy
  In: Ókor. - Roč. 12, č. 4 (2013), s. 43-48
 20. ADE "Legyünk mindketten férfiak!" (Hajas Tibor szövegeinek queer aspektusai) / Zoltán Csehy
  In: Magyar műhely. - Roč. 52, č. 167 (2014), s. 41-49
 21. ADE A verejték érzékisége Nádasdy Ádám költészetéről / Zoltán Csehy
  In: Holmi. - Roč. 25, č. 12 (2013), s. 1480-1490
 22. ADF Antiparnasszus - humor és obszcenitás a neolatin költészetben / Zoltán Csehy
  In: Eruditio - educatio. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 5-11
 23. ADF Szerelmes mártírok, felfalt gyermekek (forradalom és opera) / Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 59, č. 11 (2016), s. 60-73
 24. ADF A márvány én vagyok Faludy György költészetének queer aspektusai / Zoltán Csehy
  In: Partitúra. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 133-154
 25. ADF Drámai verspreparátumok - az operaszínpad mint a versértelmezés tere reflexiók lírai költészet és opera kapcsolatáról / Zoltán Csehy
  In: Opus. - Roč. 4, č. 5 (2012), s. 20-29
 26. ADF Enea Silvio Piccolomini, a szerelem költője elégikus és priapikus interpretációs szintek a Cinthia cimű kötetben / Zoltán Csehy
  In: Fórum: társadalomtudományi szemle. - Roč. 7, č. 4 (2005), s. 93-100
 27. ADF Változatok Sebestyénre (Szent Sebestyény alakja a magyar lírában) / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 21, č. 5 (2013), s. 54-62
 28. ADF A költők asztala a szövegköziség mint szubverzió és politikai tett Barak László 1989 előtti lírájában / Zoltán Csehy
  In: Opus. - Roč. 5, č. 6 (2013), s. 11-19
 29. ADF Walt Whitman Szlovenszkón és Szíriában megjegyzések Jarnó József Prometheus című verskötetéhez / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 57, č. 6 (2014), s. 23-34
 30. ADF Szív, hordó, ház, kút, inga négy Poe-elbeszélés az operaszínpadon / Csehy Zoltán
  In: Partitúra. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 43-56
 31. ADF A néma őrült arca Komlós Aladár versei "szlovákiai magyar" antológiákban / Csehy Zoltán
  In: Partitúra. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 99-108
 32. ADF "Valami rejtélyes vonzalom" Thaly Kálmán arcai - a homoszocialitás és a férfiasságretorika szerepe Thaly költészetében / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 56, č. 11 (2013), s. 68-83
 33. ADF "A férfiasságot énekelem" a férfiszépség érzéki polivalenciája Berda lírájában / Zoltán Csehy
  In: Opus. - Roč. 5, č. 3 (2013), s. 80-88
 34. ADF Aki az ősi Dunához csalta a Helikon babérkoszorús szüzeit bevezetés Janus Pannonius költészetének olvasásába / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 55, č. 4 (2012), s. 81-92
 35. AEC Janus vagy Ovidius? Girolamo Balbi költészetének énformálási stratégiái / Zoltán Csehy
  In: Humanizmus, religio, identitástudat. - ISBN 978-963-473-125-2. - Debrecen : DEENK, 2007. - S. 32-41
 36. AEC Formosissimus hortus. Humanistický literárny kruh Štefana Radetia v Bratislave / Zoltán Csehy
  In: Sambucus 10. - ISBN 978-83-7490-851-1. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. - S. 75-83
 37. AED A guyrmától a fiókig: kvintesszencia, instabilitás, önazonosság (Cselényi László Aleatória avagy a megírhatatlan költemény / tartomány. Dunatáji téridö-mítosz című kötele mint partitúra) / Csehy Zoltán
  In: Nova Posoniensia 4. - ISBN 978-80-8101-849-7. - Bratislava : Kalligram, 2014. - S. 198-220
 38. AED A propedeutikus és az hommage típusú montázs "műfaja" Cselényi Lászlónál / Csehy Zoltán
  In: Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikultúrnom priestore = Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben. - ISBN 978-80-223-4114-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 75-88
 39. AED Možnosti prekladu časomernej poézie v súčasnej maďarskej literatúre / Zoltán Csehy
  In: Sambucus 3. - ISBN 978-80-8082-220-0. - Trnava : Trnavská univerzita, 2008. - S. 28-33
 40. AED Egy defigurált arc mosolya / Zoltán Csehy
  In: Studia artis grammaticae et litterarum. - ISBN 80-8050-707-4. - Nitra : UKF, 2004. - S. 129-145
 41. AED A hermaphroditizálás alakváltozatai a magyar lírában / Csehy Zoltán
  In: Varii dun colores : štúdie o otázkach mnohojazyčnosti, identity a kutúrnej mnohotvárnosti. - ISBN 978-80-223-4256-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 86-99
 42. AED Ékszerészek rímtelen álmai / Zoltán Csehy
  In: Fordítás, nyelv, irodalom, társadalom. - ISBN 978-80-8094-426-1. - Nitra : UKF, 2008. - S. 161-167
 43. AED Atész nyomában (Antonio Beccadelli görögsége) / Zoltán Csehy
  In: Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-8094-409-4. - Nitra : UKF, 2008. - S. 91-105
 44. AED "Kis életem körül szeges palánk" antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban II. (1930-1937) / Csehy Zoltán
  In: Nova Posoniensia 2. - ISBN 978-80-8101-664-6. - Bratislava : Kalligram, 2012. - S. 249-288
 45. AED História, montázs, fordítás (Cselényi László kommentált "fordításai") / Csehy Zoltán
  In: Nova Posoniensia 5. - ISBN 978-80-971983-1-2. - Bratislava : Združenie A. Molnára Szencziho, 2015. - S. 158-174
 46. AED "Nem jártunk a szavak közé, mert féltünk a szavaktól". Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban I. (1920-1930) / Zoltán Csehy
  In: Nova Posoniensia. - ISBN 978-80-8101-553-3. - Bratislava : Kalligram, 2011. - S. 127-166
 47. AED Arc, arcrongálás, maszkos játék (az ún. szlovákiai magyar irodalom nyelveiről - vázlat) / Csehy Zoltán
  In: Nova Posoniensia 6. - ISBN 978-80-971983-2-9. - Bratislava : Združenie A. Molnára Szencziho, 2016. - S. 166-190
 48. AED Névadási stratégiák a neolatin eclogaköltészetben / Zoltán Csehy
  In: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. - ISBN 978-80-8127-009-3. - Bratislava : Stimul, 2010. - S. 11-18
 49. AED Radéczy István, a költő / Zoltán Csehy
  In: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. - ISBN 978-80-8127-009-3. - Bratislava : Stimul, 2010. - S. 19-25
 50. AED Aritmikus képzelet, disszonancia, szimmetriaélmény (a bartóki hídforma és kromatika hatása Cselényi László költészetére A képzelet aritmiái cimű kötet kulcsszövegeiben) / Csehy Zoltán
  In: Speculum varietatis : jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. - ISBN 978-80-223-3602-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 110-127
 51. AED Perverzió és perzekúció (Thaly Kálmán arcai - a homoszocialitás és a férfiasságretorika megítélése és szerepe Thaly költészetében) / Csehy Zoltán
  In: Speculum varietatis : jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. - ISBN 978-80-223-3602-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 297-316
 52. AED "Leányokban ember mindenkor talál" (homoszociálitás és rejtett identitás a széphistóriákban) / Csehy Zoltán
  In: Nova Posoniensia 3. - ISBN 978-80-8101-745-2. - Bratislava : Kalligram, 2013. - S. 149-171
 53. AEE Ursa és Ursula / Zoltán Csehy
  In: Humanista műveltség Pannóniában. - Pécs : Művészetek háza - Pécsi tudományegyetem, 2000. - S. 39-46
 54. AEE A rocker és a díva "szubkulturális" irányulások és populáris önláttatási stratégiák a kortárs operában / Zoltán Csehy
  In: Zenei szubkultúrák médiareprezentációja stílusok, színterek, identitáspolitikák. - ISBN 978-963-693-431-6. - Budapest : Gondolat, 2012. - S. 154-164
 55. AEE Beccadelli Hermaphroditusának kötetkompozíciós eljárásai a Quattrocento neolatin verskötet-kompozícióinak tükrében / Zoltán Csehy
  In: Allegro con brio. - ISBN 963-206-170-5. - Budapest : Palimpszeszt, 2002. - S. 34-50
 56. AEE Költői és önreprezentációs modellek Beccadelli költészetében / Zoltán Csehy
  In: Italianistica Debreceniensis. - Debrecen : Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi kiadó, 2002. - S. 7-33
 57. AEE Parodia Virgiliana: oppositio in imitando / Zoltán Csehy
  In: Ghesaurus. - ISBN 978-963-7341-86-1. - Budapest : MTA, 2010. - S. 133-142
 58. AEE "Adeste, hendecasyllabi, quot estis!" (Arepetitív és a refrénes hendecasyllabus a humanista költészetben, különös tekintettel Janus Pannonius költeményére) / Zoltán Csehy
  In: Classica, mediaevalia, neolatina VI : Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. - ISBN 978-963-318-211-6. - Debrecen : DES, 2012. - S. 47-61
 59. AEF Orpheusz lantja, Dávid hárfája / aut. dosl. Zoltán Csehy
  In: Orpheusz lantja, Dávid hárfája. - ISBN 80-7149-692-8. - Bratislava : Kalligram, 2004. - S. 151-178
 60. AEF Széljegyzetek a pillanathoz / aut. dosl. Zoltán Csehy
  In: Költők, ringyók, pojácák. - ISBN 80-7149-602-2. - Bratislava : Kalligram, 2003. - S. 187-215
 61. AFC Thaumantia, Julia, Neaera (három neolatin szerelmi dedikációs verskötet viszonya Balassi költészetéhez) / Zoltán Csehy
  In: Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra. - ISBN 963-463-732-9. - Budapest : ELTE BTK, 2004. - S. 157-175
 62. AFC Hortorum custos (megjegyzések a priapikus hagyomány kérdésköréhez) / Zoltán Csehy
  In: Classica, mediaevalia, neolatina 2. - ISBN 978-963-473-076-7. - Debrecen : Societas neolatina Hungarica, 2007. - S. 19-25
 63. AFC "Quid pater Apppeninus hiat?" contaminazione di gneri nella Bucolica di Dante / Zoltán Csehy
  In: Leggere Dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentisimo anniversario. - ISBN 978-88-548-3962-5. - Roma: Aracne, 2011. - S. 27-34
 64. AFC Priapus redivivus (L´evoluzione del discorso priapico dopo L´Hermaphroditus di Beccadelli - due esempi) / Zoltán Csehy
  In: Hercules Latinus. - Debrecen : Societas Neolatina Hungarica, 2006. - S. 90-95
 65. AFC Vita pubblica e vita privata negli epitaffi di Miklós Istvánffy / Zoltán Csehy
  In: Vita pubblica e vita privata nel rinascimento. - ISBN 978-88-7667-391-7. - Firenze : Franco Cesati editore, 2010. - S. 285-293
 66. AFD Mások (Művészi név- és identitáskonstrukciók szubkulturális környezetben) / Zoltán Csehy
  In: Álnév és maszk az irodalomban - Pseudonymy a masky v literatúre. - ISBN 978-80-557-0751-8. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. 83-96
 67. AFD Obszcenitás és moralizálás a humanista komédiában / Zoltán Csehy
  In: Drámák határhelyzetben 1. - ISBN 978-80-558-0644-0. - Nitra : UKF, 2014. - S. 25-32
 68. AFD A zene termőföldje és a sivatag (zenei indíttatások, konstrukciók és hagyománystruktúrák Cselényi László első három verskötetében) / Csehy Zoltán
  In: Trópusok, facebook, költészet. - ISBN 978-80-89734-04-7. - Dunajská Streda : Media Nova M, 2014. - S. 92-105
 69. AFD Akikre lánginget húz a szerelem Michelangelo versei magyarul - magyar versek Michelangelóról / Zoltán Csehy
  In: Mentés másként: műfordítás és irodalmi kapcsolatok = Uchovávanie literárnych diel: literárny preklad a literárne odkazy. - ISBN 978-80-8087-166-6. - Slovenská Ľupča : AB-ART, 2013. - S. 95-113
 70. AFD Bordély és boncterem - bevezetés a transzgresszív lírába / Zoltán Csehy
  In: Somorjai disputa (1). - ISBN 80-8062-189-6. - Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2003. - S. 113-123
 71. AFH The rape of Ganymede / Zoltán Csehy
  In: Science for education - education for science. - ISBN 978-80-558-0292-3. - Nitra : UKF, 2013. - S. 36-37
 72. BAB Experimentum mundi : (poszt)modern operakalauz 1945-2014. / Csehy Zoltán
  Bratislava : Kalligram, 2015
 73. BAB A szöveg Hermaphrodituszi teste : tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből. / Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2002
 74. BBA A deszexualizálástól a túlerotizálásig a latin erotikus versek fordításának kérdéseiról / Zoltán Csehy
  In: Papírgaluska : tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. - ISBN 963-506-692-9. - Budapest : Balassi kiadó, 2006. - S. 145-174
 75. BBA Korinna és a vénasszony Pálóczi Horváth Ádám és a latin műfordítás / Polgár Anikó, Csehy Zoltán
  In: Magyar Arión. - ISBN 978-963-7341-91-5. - Budapest : Reciti, 2011. - S. 219-239
 76. BBB A nemek és nemtelenségek határai Antonio Beccadeli Hermaphroditusában / Zoltán Csehy
  In: Korszak határok. - ISBN 80-7149-479-8. - Bratislava : Kalligram, 2002. - S. 15-47
 77. BBB Kölyökillattól részeg kert / aut. dosl. Zoltán Csehy
  In: Kölyökmúzsa avagy a fiúszerelem művészete. - ISBN 80-7149-465-8. - Bratislava : Kalligram, 2002. - S. 279-314
 78. BDE Antikvitás mint intertxtus a kortárs költészetben (tipológiai vázlat) / Zoltán Csehy
  In: Új forrás. - Roč. 37, č. 2 (2005), s. 67-74
 79. BDE Párhuzamos világok poétikája gondolatfutamok Janus Pannonius két Vitéz Jánosról írt epigrammájáról / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 88-91
 80. BDE Ketten az "onto-libikókán" (pillanatképek egy irodalmi játszótérről) / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 20, č. 6 (2012), s. 66-70
 81. BDE Kifelé a gipsztárból négy neolatin költő világa / Zoltán Csehy
  In: Parnasszus. - Roč. 12, č. 4 (2006), s. 109-113
 82. BDE "Mint ezer Wagneri orchester" Kassák: Eposz Wagner maszkjában / Zoltán Csehy
  In: Parnasszus. - Roč. 13, č. 3 (2007), s. 58-61
 83. BDE Humanista énformálási technikék a quattrocento tájékán és napjainkban / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 45, č. 3 (2002), s. 321-328
 84. BDE The love that dares to spek its name Blaszfémia, szakralitás és rituálé a homoerotikus költésztben / Zoltán Csehy
  In: Új forrás. - Roč. 33, č. 10 (2002), s. 49-63
 85. BDE Az akantusztelepítés esélyei Nádas Péter: Párhuzamos olvasőkönyv / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 61, č. 5 (2013), s. 106-111
 86. BDE Epikus gravitáció neoavantgárd zenei mintázatok és konstellációk Cselényi László "Eposzában" / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 66, č. 10 (2015), s. 58-61
 87. BDE Radéczy István, a költő / Csehy Zoltán
  In: Irodalomtörténeti közlemények. - Roč. 115, č. 2 (2011), s. 217-224
 88. BDE Radéczy István, a költő / Csehy Zoltán
  In: Irodalomtörténeti közlemények. - Roč. 115, č. 2 (2011), s. 217-224
 89. BDE Pipi és Totó a titkos csillagon barátságretorika, homoszocialitás és queeer érzékenység Pilinszky János verseiben / Zoltán Csehy
  In: Parnasszus. - Roč. 18, č. 1 (2012), s. 58-61
 90. BDF Esterházy és az összes magyar / Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 24, č. 4 (2015), s. 46-48
 91. BDF Orpheusz teste (a mitológiai referencialitás szerepe Kovács András Ferenc kavafiszi versében) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 52, č. 10 (2009), s. 2-10
 92. BDF Versek El Kazovszkij képeire / Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 24, č. 11 (2015), s. 17
 93. BDF Mögöttes én-ek a szereplíra változatai - tipológiai vázlat / Anikó Polgár, Zoltán Csehy
  In: Partitúra. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 131-137
 94. BDF "Minek zene minek fog minek oboa" (vázlatos eszmefuttatás Cselényi László költészetének zenei értelmezhetőségéről) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 52, č. 2 (2009), s. 5-22
 95. BDF A rácsozat és az inda kommentárok Vörös Gergely verseihez / Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 59, č. 4 (2016), s. 69-71
 96. BDF A kötéltáncos átváltozásai (a nyelvifilozófia és a költészet megújítása Tóth László költészetében) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 52, č. 9 (2009), s. 42-50
 97. BDF Agyvelő és aludttej a drasztikus és a bukolikus kettőssége mint szövegszevező erő Taurinus eposzában / Zoltán Csehy
  In: Partitúra. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 49-54
 98. BDF Nekünk nyolc? (fiatal szlovákiai költők - ötven év távlatából) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 51, č. 9 (2008), s. 102-119
 99. BDF Irodalom és erotika JAK-vitadélután Pozsonyban / L. Pokstaller ... [et al.]
  In: Irodalmi szemle. - 39 (1996) 6, 55-61
 100. BDF Ámor végzetes kalandja Caeliával / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 50, č. 1 (2007), s. 9-21
 101. BDF Árkádikus álom és kulturális emlékezet (adalékok Vergilius II. eclogájának utóletéhez) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 50, č. 6 (2007), s. 63-72
 102. BDF Permanens szövegmozgás és kombinatorikus rend / Zoltán Csehy
  In: Partitúra. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 43-48
 103. BDF Obszcenitásteóriák a quattrocento neolatin költészetében / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 5 (2002), s. 76-86
 104. BDF Irodalmunk - dióhéjban (1918-1945) költészet (1918-1945) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 48, č. 5 (2005), s. 33-34
 105. BDF Az acetilén áramlása / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 53, č. 9 (2010), s. 18-25
 106. BDF "Akasztófáinkat csiklandozzuk" közelítések Kudlák Lajos költészetéhez / Zoltán Csehy
  In: Partitúra. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 81-95
 107. BDF Az örök glosszolália (Derek Rebro versei elé) / Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 58, č. 9 (2015), s. 54-55
 108. BDF Bordély és boncterem - bevezetés a transzgresszív lírába / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 5 (2003), s. 92-99
 109. BEC Nyulak kővel kivert fogsora Cselényi László Elvetélt szivárvány című művének zenei olvasata / Zoltán Csehy
  In: On the road - zwischen Kulturen unterwegs. - ISBN 978-3-643-50062-5. - Wien : LIT, 2009. - S. 93-106
 110. BEC Il concetto della libertas nel sistema del servitium amoris / Zoltán Csehy
  In: Il concetto di libertá nel rinascimento. - ISBN 978-88-7667-351-1. - Firenze : Cesati, 2008. - S. 317-323
 111. BEC Il poeta dell´amore livelli di interpretazione in Cinthia / Zoltán Csehy
  In: Pio II umanista europeo. - ISBN 978-88-7667-338-2. - Firenze : Cesati, 2007. - S. 431-459
 112. BED Humanista, illetve neolatin kötetkompozíciós eljárások az antik modellek tükrében (tipológiai vázlat) / Zoltán Csehy
  In: Nyelv, irodalom, társadalom. - ISBN 978-80-8094-253-3. - Nitra : UKF, 2007. - S. 209-226
 113. BEE A prímszámok világossága / Csehy Zoltán
  In: A megrendülés segédigéi : EP 1950-2016. - ISBN 978-615-5667-13-8. - Budapešť : Noran Libro, 2016. - S. 27-29
 114. BEE Flóra ajándékai (tűnődések Ányos Pál Alexis cimű eclogájáról) / Zoltán Csehy
  In: Humanizmus és gratuláció : szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. - ISBN 978-963-506-800-5. - Budapest : Balassi kiadó, 2009. - S. 96-102
 115. BEE Intelligentibus pauca? (egy antik elhallgatásalakzat karrierje a régi magyar irodalomban) / Zoltán Csehy
  In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie" : a hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. - ISBN 978-963-9423-88-6. - Budapest : Krónika Nova kiadó, 2008. - S. 71-79
 116. BEE Militiae Martisque decus adalékok Istvánffy Miklós történelmi tárgyú / Csehy Zoltán
  In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15.-18. századi Magyarországon. - ISBN 978-615-5478-15-4. - Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. - S. 57-65
 117. BEE Vendégjáték a priapikus Parnasszuson / Zoltán Csehy
  In: A magyar irodalom története : a kezdetektől 1800-ig. - ISBN 978-963-693-006-6. - Budapest : Gondolat kiadó, 2007. - S. 98-111
 118. BEE A kombinatorikus szabadvers / Csehy Zoltán, Polgár Anikó
  In: Hortus amicorum : köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. - ISBN 978-606-739-077-3. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2017. - S. 511-526
 119. BEE Magán- és közélet Istvánffy Miklós sírverseiben / Zoltán Csehy
  In: Magistrae discipuli: tanulmányok Madas Edit tiszteletére. - ISBN 978-963-446-549-2. - Budapest : Argumentum, 2009. - S. 57- 65
 120. BEE Ali baba és bandája homoszocialitás, queer jelleg és barátságretorika a magyar költészetben - egy irodalomtörténeti narratíva esélyei / Zoltán Csehy
  In: Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. - ISBN 978-606-8145-31-0. - Cluj-Napoca : Egyetemi műhely kiadó, 2013. - S. 92-104
 121. BEE Ovidius Naso o Janus Pannonius? Feritas e humanitas nella poesia di Girolamo Balbi / Zoltán Csehy
  In: Feritas, humanitas e divinitas come aspetti del vivere nel rinascimento. - ISBN 978-88-7667-431-0. - Firenze : Franco Cesari, 2012. - S. 503-511
 122. BEE Augustinus noster Augustinus Olomucensis nella poesia di Bohuslaus Hassensteinius / Zoltán Csehy
  In: Augustinus Moravus Olomucensis. - ISBN 978-963-200-636-9. - Budapest : National Széchényi library, 2015. - S. 69-76
 123. BEE Ariadné Magyarországon Zrínyi és Esterházy verses mítoszértelmezései / Polgár Anikó, Csehy Zoltán
  In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás : egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. - ISBN 978-963-7341-99-1. - Budapest : reciti, 2015. - S. 407-416
 124. BEE Flóra ajándékai tűnődések Ányos Pál Alexis című eclogájáról / Csehy Zoltán
  In: "Édes érzékenység" : tanulmányok Ányos Pálról. - ISBN 978-963-693-386-9. - Budapest : Gondolat, 2014. - S. 164-170
 125. BEE Krisztus és Tritonia Pallas Ányos Pál tartományi rendfőnök választás alkalmából írt oratiója / Csehy Zoltán, Polgár Anikó
  In: "Édes érzékenység" : tanulmányok Ányos Pálról. - ISBN 978-963-693-386-9. - Budapest : Gondolat, 2014. - S. 171-181
 126. BEE Buzi az uszodában (Homofóbia mint politikai allegória? Egy Sziveri-szonett ambivalenciái) / Zoltán Csehy
  In: Tiszatáj. - Roč. 67, č. 1 (2014), s. 89-95
 127. BEF Rocker a diva "subkultúrne" smery a populárne sebaprezentačné stratégie v súčasnej opere / Zoltán Csehy
  In: V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. - ISBN 978-80-8101-844-2. - Bratislava : Kalligram, 2014. - S. 708-718
 128. BEF Örök hazánk: Róma Róma a magyar humanizmus korának költészetében / Csehy Zoltán
  In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9.: tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. - ISBN 978-963-9938-15-1. - Veszprém : Laczkó Dezső Múzeum, 2014. - S. 468-475
 129. BEF Utószó / aut. dosl. Zoltán Csehy
  In: Elméncségek. - ISBN 978-80-8101-165-8. - Bratislava : Kalligram, 2009. - S. 299-308
 130. BEF Permanens szövegmozgás és kombinatorikus rend / Zoltán Csehy
  In: Disputák között. - ISBN 80-8062-236-1. - Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2004. - S. 59-68
 131. BEF Szöktetés egy másik nyelvbe - két italianofil kritikai reflexió / Zoltán Csehy
  In: Margó: írások a fordításról és a kétnyelvűségről. - ISBN 978-80-8087-086-7. - Okoč : AB-ART, 2010. - S. 100-115
 132. BEF Torzulások és torzítások / Zoltán Csehy
  In: Somorjai disputa (2). - ISBN 978-80-89249-09-1. - Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2006. - S. 65-69
 133. BEF Az idill szétretorizálása barokk műfajkontamináció mint szövegszervező erő Gyöngyösi Csalárd Cupidojában / Zoltán Csehy
  In: Emlékkönyv Turczel Lajos 90. születésnapjára. - ISBN 978-80-8062-344-9. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2007. - S. 72-85
 134. BEF Felvidéki lapozó gondolatok a (cseh)szlovákiai magyar folyóirat-kultúráról 1958-tól máig) / Zoltán Csehy
  In: Közelmúlt : tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyamatokról. - ISBN 978-80-971166-3-7. - Bratislava : SZMÍT, 2013. - S. 19-27
 135. BEF Sándor, aki született Sarolta reflexiók Vay Sándor költészetének nemi ambivalenciáiról / Zoltán Csehy
  In: "Visszhangot ver az időben". - ISBN 978-80-8101-724-7. - Bratislava : Kalligram, 2013. - S. 239-248
 136. BEF "Akasztófáinkat csiklandozzuk" közelítések Kudlák Lajos költészetéhez / aut. dosl. Zoltán Csehy
  In: Akasztófáinkat csiklandozzuk. - ISBN 978-963-7089-525-2. - Bratislava : Madách-Posonium, 2011. - S. 101-123
 137. BFA "His ego cantabo silvis?" Ecloga come portavoce del discorso del potere / Zoltán Csehy
  In: Litterae neolatinae, sede et quasi domicilia rerum religiosarum et politicarum. - Münster : International association for neo-latin studies, 2012. - S. 65
 138. BFA "Post Ianum palma secunda tibi est" Girolamo Balbi és Magyarország / Zoltán Csehy
  In: Az elóadások összefoglalói. - ISBN 963-06-0605-4. - Debrecen : [s.n.], 2006. - S. 53
 139. CAA Keservek : (Tristia). / Publius Ovidius Naso ; prekl. Tamás Adamik ... [et al.]
  Budapest : Nagyar könyvklub, 2002
 140. CAB Hecatelegium / Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2006
 141. CAB Elméncségek / Poggio Bracciolini ; prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2009
 142. CAB Hárman az ágyban : (görög és latin erotikus versek). / zost. a prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2010
 143. CAB Illatos kenőcsök háza : a középkori latin költészer gyöngyszemei. / Fordította, az életrajzokat és jegyzeteket írta Zoltán Csehy, Polgár Anikó
  Bratislava : AB-ART, 2001
 144. CAB Cicero : összes retorikaelméleti művei. / prekl. Adamik Tamás ... [et al.]
  Bratislava : Kalligram, 2012
 145. CAB Hárman az ágyban : (görög és latin erotikus versek). / zost. a prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2000
 146. CAB Homokvihar / Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2010
 147. CAB Kölyökmúzsa avagy a fiúszerelem művészete : (a görög antológia 12. könyve). / Sztratón ; prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2002
 148. CAB Korom vallása : versek. / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2013
 149. CAB Nincs hová visszamennem : versek, pletykák, futamok. / Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2013
 150. CAB Illatos kenőcsök háza : a középkori latin költészet gyöngyszemei. / fordította Csehy Zoltán, Polgár Anikó
  Bratislava : Kalligram, 2013
 151. CAB Képek az orosz vallásosság kultúrtörténetéből / Marin C. Putna ; prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2017
 152. CAB Satyricon / Petronius Arbiter ; prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2014
 153. CAB Költők, ringyók, pojácák : válogatott epigrammák. / Marcus Valerius Martialis ; výber a prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2003
 154. CAB Amalthea Szarva : száz itáliai humanista költő. / zostavil, vybral a preložil Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2012
 155. CDE Verdi. Staunton, 2008. A nehéz kotta / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 55, č. 9 (2012), s. 839-840
 156. CDE Mint az alkoholista. Skorpió hava. Minnesäng-fantázia. Billentyűk / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 65, č. 12 (2014), s. 17-19
 157. CDE A csúnya, ragacsos ember. Vo vulcando un mar crudele. Kontratenor. A magas cé / Zoltán Csehy
  In: Új forrás. - Roč. 46, č. 9 (2014), s. 69-71
 158. CDE Sesto áriája / Csehy Zoltán
  In: Hévíz. - Roč. 22, č. 6 (2014), s. 410
 159. CDE Elégia (nehézkedő nyavalygás és könnyített gyötrelem) / Csehy Zoltán
  In: Parnasszus. - Roč. 20, č. 3 (2014), s. 101-103
 160. CDE Versek / Pavel Petr ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Magyar Lettre Internationale. - Č. 96 (2015), s. 26
 161. CDE Majd. Valami zene. Mahler / Petr Hrbáč ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Magyar Lettre Internationale. - Č. 96 (2015), s. 54
 162. CDE Hangerő. Toscana. [Az első verset mindig nászágyon írod] / Csehy Zoltán
  In: Jelenkor. - Roč. 58, č. 5 (2015), s. 548-549
 163. CDE Könnyű rosszullét. Csattanás! / Aleš Kauer ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Magyar Lettre Internationale. - Č. 96 (2015), s. 60
 164. CDE A fiú csodakürtje – Mahler-rontások / Csehy Zoltán
  In: Tiszatáj. - Roč. 69, č. 5 (2015), s. 33-36
 165. CDE Kifeszített hexameterek / Zoltán Csehy
  In: Napút. - Roč. 16, č. 3 (2014), s. 8
 166. CDE Végig a Margitszigeten, gyalog / Csehy Zoltán
  In: Parnasszus. - Roč. 21, č. 4 (2015), s. 64-65
 167. CDE Pozsony köldöke. Ariadné / Csehy Zoltán
  In: Élet és irodalom. - Roč. 59, č. 1-2 (2015), s. 17
 168. CDE Erikkel állok éjszaka a kitárt ablakban, melyből a Jeseníky-hegység csúcsai látszanak és a kerti fák. Dekoráció egy erotikus botrányhoz. Bokszolók egy nyári nap alkonyán. Verssorok Liborhoz.Barátom, a szalonok kölyökoroszlánja. Antik tenger. Luboš állatkertje. Mitől féltek, urak? Köszönet szerelmemnek / Bořivoj Kopic ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Új forrás. - Roč. 47, č. 1 (2015), s. 16-25
 169. CDE Kürnoszhoz / Theognisz ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Korunk. - Roč. 26, č. 2 (2015), s. 3-6
 170. CDE Apa. A ló megölése. Remény. A város mögött. Szilárd pontok. Advent második vasárnapja. Márciusi fény. Szüleimnek. Szűkebb választék, Hvar. Ars poetica / Juraj Kuniak ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Nagy világ. - Roč. 60, č. 3 (2015), s. 269-272
 171. CDE A két figura, az egyik nyúlánk-vaskos. Ha a hajnal nem elég tárgyilagos. A sárga / Csehy Zoltán
  In: Műút. - Č. 54 (2015), s. 3-5
 172. CDE Prágai kertek alján / Csehy Zoltán
  In: Palócföld. - Roč. 61, č. 6 (2015), s. 5-7
 173. CDE Puccini. Gianchi Schicchi. Puccini. Bór és sajt. Puccini. A hering. Puccini. A természetes e / ZoltánCsehy
  In: Bárka. - Roč. 18, č. 1 (2010), s. 28-30
 174. CDE Humanisták a Parnasszuson / prekl. Zoltán Csehy
  In: Parnasszus. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 97-133
 175. CDE Orpheusz (szimfonikus variáció Vergilius negyedik eclogájára) / Zoltán Csehy
  In: Palócföld. - Roč. 55, č. 2 (2009), s. 6-12
 176. CDE Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 47, č. 1 (2004), s. 80-81
 177. CDE Egy tűzre vetett mandulafához. Múzsátlanság. Állatmese. Egy éjszaka így fakadt ki Cicero leveleskönyve / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 52, č. 5 (2009), s. 592-593
 178. CDE Cantus arcticus. Sostenuto / Zoltán Csehy
  In: Új forrás. - Roč. 41, č. 3 (2009), s. 31-32
 179. CDE Hecatelegium / Zoltán Csehy
  In: Forrás. - Roč. 36, č. 11 (2004), s. 40-42
 180. CDE Korlát. Körmölés. Látvány. Judit / Csehy Zoltán
  In: Tanítvány. - Č. 2 (2016), s. 50-51
 181. CDE A hidrokultúrás versek. Parainézis-stratégiák. Viszem. Sütő András lehunyja a szemét. / Csehy Zoltán
  In: Bárka. - Roč. 23, č. 4 (2015), s. 15-17
 182. CDE Csehy Zoltán versei Zárkózzunk be. Lassú cipőben. A terület / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi jelen. - Roč. 16, č. 171 (2016), s. 9-10
 183. CDE Lesújt a sok igeidő. Belle dée di questo core. Zsebtükrében ott a tényszerű feljegyzés. Leírása / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 67, č. 2 (2016), s. 11-12
 184. CDE A Philoktétész-környék megkörnyékezése - a majdnem tövében / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 16, č. 5 (2008), s. 7-9
 185. CDE [Básne] / Zoltán Csehy
  In: Vestnik literaturen. - Roč. 25, č. 12 (2016), s. 15
 186. CDE Antheil Budapesten. Puccini-oldalgás I. Puccini-oldalgás II. / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 51, č. 9 (2008), s. 908-909
 187. CDE Latens Ady-polémiák / Zoltán Csehy
  In: Tiszatáj. - Roč. 66, č. 12 (2012), s. 83-84
 188. CDE A hiányban (vers) / Zoltán Csehy
  In: Kortárs. - Roč. 56, č. 12 (2012), s. 3
 189. CDE Wiersze / Zoltán Csehy
  In: Literatura na świecie. - Č. 11-12 (2012), s. 229-242
 190. CDE Színek könyve (kis magyar jarmaniáda, részlet] / Csehy Zoltán
  In: Tiszatáj. - Roč. 70, č. 6 (2016), s. 10-12
 191. CDE Egy vers margójára, melyet fiatal barátomhoz írtam. Angyalok szerelmes éneke / Jiří Langer ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Múlt és jövő. - Roč. 27, č. 2 (2016), s. 72
 192. CDE Nottetempo. Az Edgar Varése-matt I. / Zoltán Csehy
  In: Forrás. - Roč. 39, č. 7-8 (2007), s. 47-48
 193. CDE John Berryman gasztronómiája / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 58, č. 9 (2007), s. 38-39
 194. CDE A szlovák panteon / Pavel Vilikovský ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Magyar Lettre Internationale. - Č. 100 (2016), s. 1-5
 195. CDE Pillanat. Végzet / Michal Habaj ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Magyar Lettre Internationale. - Č. 100 (2016), s. 9
 196. CDE Egy Sandro Penna-kommentár. Marcus Fabius, a feltaláló / Zoltán Csehy
  In: Műhely. - Roč. 30, č. 5-6 (2007), s. 26
 197. CDE Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy
  In: Új forrás. - Roč. 34, č. 4 (2002), s. 8-11
 198. CDE Edzőtermi elégia. Rittornell-implantátumok / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 68, č. 6 (2017), s. 37-38
 199. CDE Ősi mozdulat. A perzsa freskófestő. Ebéd Éjinán / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 13, č. 4 (2005), s. 31-32
 200. CDE Egy Horatius-fordító vázlatfüzetéből / Zoltán Csehy
  In: Holmi. - Roč. 17, č. 5 (2005), s. 561-562
 201. CDE Kandaulész felesége. Hadrianus a Kaszion-hegyen / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 48, č. 11 (2005), s. 1039-1041
 202. CDE Szarvas. Húsvét II. Amikor a Kvetoslavov alá odamázolták. Buksza / Zoltán Csehy
  In: Vár ucca műhely. - Roč. 13, č. 39 (2013), s. 54-55
 203. CDE Puccini. Mimin muf. Puccini. Beton. Nottetempo. Eho Perzijski freskar / Zoltán Csehy
  In: Literatura. - Roč. 25, č. 263-264 (2013), s. 107-113
 204. CDE Hecatelegium / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 57, č. 2 (2006), s. 40-43
 205. CDE Az őszben a legszebb. És fülelt. Potencia. Generálbasszus / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 18, č. 5 (2010), s. 3-6
 206. CDE Wiersze / Zoltán Csehy
  In: Literatura na świecie. - Č. 9-10 (2016), s. 205-217
 207. CDE Túraútvonal / Csehy Zoltán
  In: Nyugatplusz. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 22
 208. CDE Drágakövek / Csehy Zoltán
  In: Nyugatplusz. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 23
 209. CDE A rózsaszín. A mai órákban hol a homok? / Csehy Zoltán
  In: Jelenkor. - Roč. 58, č. 10 (2015), s. 1028-1029
 210. CDE A próbafülke erotikája. A pátosz lépvesszője. Voltak-e napraforgók van Gogh előtt. Hárítani. Na majd épp most, most fogod megírni legjobb versedet. Szeretem elrendezni a dolgokat (az Elképzelt önéletrajzaim sorozatból) / Csehy Zoltán
  In: Prae. - Č. 1 (2015), s. 50-53
 211. CDE A kockarázás nem ijeszt / Csehy Zoltán
  In: Szépirodalmi figyelő. - Č. 2 (2015), s. 5
 212. CDE Csak képen van fotóalbum / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 67, č. 5 (2016), s. 27-31
 213. CDE Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 4 (2003), s. 361-366
 214. CDE Mától fogva csak szépséges kottákat írunk elégiák / Aleš Kauer ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Tiszatáj. - Roč. 68, č. 6 (2014), s. 29-32
 215. CDE A Napisten rítusai / Csehy Zoltán
  In: Tempevölgy. - Roč. 8, č. 4 (2016), s. 57
 216. CDE Néhány sötét megjegyzés a napóra hátoldalán: káoszmosz / Stanislava Chrobáková-Repar ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1057-1058
 217. CDE Defregmentáció. Boldogtalan. Ratatouille. Mielőtt. Kétkezi munka / Peter Šulej ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1081-1083
 218. CDE Ahogy telik a nap. Jelenlét / Erik J. Groch ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1062-1063
 219. CDE Bevezetés a költészetbe / Marián Milčák ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1059-1062
 220. CDE Az olvasó / Ivan Žucha ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1100-1107
 221. CDE Pí Dzséj fotókönyveiről / Lucia Benická ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1094-1096
 222. CDE A krummbachtali fürdő. Nagyapámék. Néha. Vízi nimfák / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 20, č. 1 (2012), s. 25-27
 223. CDE Kvintett / Ivan Štrpka ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1090-1093
 224. CDE Versei / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 56, č. 9 (2013), s. 879-880
 225. CDE Identifikáció. Az élesség mélye. A legszebb évek. Az eső misztériuma. Kubista tárlat / Miroslav Brück ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1097-1099
 226. CDE Timothy Liu Kemény bizonyság című versét fordítom. Manon. Próbaterhelés / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 25-26
 227. CDE Hideg / Zoltán Csehy
  In: Műhely. - Roč. 36, č. 5-6 (2013), s. 122
 228. CDE Mért kellene azt írnom, amit nem akarok / Pavel Vilikovský, Pavel Hrúz ; prekl. Zoltán Csehy, Anikó Polgár
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 11 (2003), s. 1114-1119
 229. CDE Pálmafa (obszcén guatemalai népdal). Arányérzék / Zoltán Csehy
  In: Kortárs. - Roč. 56, č. 3 (2012), s. 18
 230. CDE Őszi lovaglás. Nyelvtani gyakorlatok. A Bach Akadémián. Boszorkány. Acteón variáció / Zoltán Csehy
  In: Forrás. - Roč. 44, č. 1 (2012), s. 67-69
 231. CDE Vackor. Gumikesztyű. Gyöngédség / Zoltán Csehy
  In: Híd. - Roč. 76, č. 5 (2012), s. 15-16
 232. CDE Körvonal. Rettentő disznó verset. Idegen anyag / Zoltán Csehy
  In: Műút. - Roč. 57, č. 3 (2012), s. 3-4
 233. CDE Hét alkalmi szonett. Kis esti kérdés. A hálók ránditása. A szatyros török nő. El Kazowszkij-hattyú. Vadmegy / Zoltán Csehy
  In: Élet és irodalom. - Roč. 56, č. 2 (2012), s. 17
 234. CDF A bőségben kevesebb a vétek. Semmi se maradéktalanul tökéletes. A poétika. A szorgalom korrigálja a természetet / János Zsámboky ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 57, č. 10 (2014), s. 13-14
 235. CDF Hát mégis elégia, egy elégia háta (az elképzelt életrajzaim sorozatból) / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 23, č. 11 (2014), s. 45-47
 236. CDF Mi a megbocsátás?. Újjászületés tér. Miss Amerika. Farkasok / Nikolaj Atanaszov ; prekl. Bojkov Nikolaj, Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 10 (2016), s. 55-58
 237. CDF Autobiographia literaria. Les etiquettes jaunes. Költemény. James Deanért. Ave Maria. Rádió / Frank O´Hara ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Szőrös kő. - Roč. 17, č. 6 (2013), s. 3-9
 238. CDF A nyelv túlérett (variációk Borbély-témákra) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 58, č. 2 (2015), s. 3-5
 239. CDF Önarckép minden mennyiségben / Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 24, č. 9 (2015), s. 47-56
 240. CDF Ars poetica, költészeti fesztivál Pozsonyban Angela di Francesca, Ján Gavura, Daniel Grúň, Yahia Labadidi, Laura Pugno versei / prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 53, č. 2 (2010), s. 3-12
 241. CDF Olaszországi humanista költők versei (2) / prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 49, č. 3 (2006), s. 46
 242. CDF Vladimír Holan versei / prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 49, č. 6 (2006), s. 1-5
 243. CDF Aknaptár 2016-ra havi komentárok Peter Erzvo Zvonar fotóihoz / Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 59, č. 4 (2016), s. 3-8
 244. CDF Ház. Jelek. Pillantásaink otthontalanok. Határ. / Gjoko Zdraveszki ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 7-8 (2016), s. 97-98
 245. CDF Francesco Petrarca versei / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 47, č. 12 (2004), s. 22-29
 246. CDF Postkarten. A pokol purgatóriuma / Edoardo Sanguineti ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 18, č. 6 (2009), s. 41-43
 247. CDF Vérbe fulladt csontváz posztmodern cseh költők Ceshy Zoltán fordításában / prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 54, č. 1 (2011), s. 39-44
 248. CDF Flammettához , aki hozzáment Brunóhoz. Mátyás királyhoz, hogy amikor ideje engedi, olvassa el epigrammáit, melyek a szent iratokat idézik / Ugolino Verino ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 54, č. 6 (2011), s. 33-34
 249. CDF 1967 novembere. Egy fiatalember San Franciscóban. K.P. Kavafisz verseire gondol / Jim Chapson ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 20, č. 9 (2011), s. 65
 250. CDF Pokolfajzat / Kirby Congdon ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 20, č. 9 (2011), s. 64
 251. CDF A tett megölné / Robert Adamson ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 20, č. 9 (2011), s. 63
 252. CDF Hogy milyen volt a pokol? A lényegi pont. Te aki túlélted. Megváltozott. Orpheus / Edward Bond ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 20, č. 9 (2011), s. 60-62
 253. CDF Elméncségek / Pogio Bracciolini ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 17, č. 9 (2008), s. 25-35
 254. CDF Alvilág. Nők. Hagyomány. Ennyi gumiállatot. A körvonalon / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 21, č. 12 (2012), s. 38-39
 255. CDF A realizmus halála / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 55, č. 12 (2012), s. 61-65
 256. CDF Ógörög költők szerelmes versei / prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 52, č. 7 (2009), s. 16-25
 257. CDF Olasz humanista költők versei (1) / prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 49, č. 2 (2006), s. 44-52
 258. CDF Rettegés. A Földönkívüli Foglyok kongregációjának nyílt levele / Michal Habaj ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Opus. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 10-11
 259. CDF Sivatagban emeltél várost. Még mindig pucérak. Abból, amit mondok, azt választod ki. Egyre gyorsabban és halkabban beszélsz / Joe Plaščák ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Opus. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 12-13
 260. CDF Szél-variációk / Marián Grupáč ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Opus. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 14
 261. CDF A temetőben egy öreglány mosóporral. A könyvárus elmosolyodott. A férfiak igyekeznek. Ádám ír. A te menyasszonyi ruhád olyan / Joe Palaščák ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 3 (2016), s. 29-31
 262. CDF Nikola Toleski: Lányomnak. Fatörzs Szilvia: Szél. Maarten Van Es: A 12-és szoba. Éric Stéphane: Les Mariages de Loups. Georgij Kirailski: Valami másról / Radoslav Tomáš ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 3 (2016), s. 42-45
 263. CDF A becsapódás előtti pillanat / Derek Rebro ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 3 (2016), s. 59--60
 264. CDF Orfea avagy a téli hágó (részletek) / Mila Haugová ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 3 (2016), s. 68-69
 265. CDF Az utolsó? / Marta Součková ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 4 (2002), s. 67-68
 266. CDF A utolsó pompeji ló / Alexander Halvoník ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 4 (2002), s. 65-66
 267. CDF A ló visszatér / Vladislav Gális ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 4 (2002), s. 62-64
 268. CDF Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 12 (2002), s. 92-93
 269. CDF Cage Pozsonyban - az előadó utolsó 10 perce / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 19, č. 3 (2010), s. 17-23
 270. CDF A Hart Crane-kagyló kiemelése. Feljárat a Berryman-tanszékre. Én, Liszti. A perzsa freskófestő László / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 48, č. 11 (2005), s. 1-5
 271. CDF Egy fiúhoz (1956-57) / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Szőrös kő. - Roč. 16, č. 5 (2012), s. 3-9
 272. CDF Történetből történetbe Az utolsó pompeji ló sakkot ad a kortárs szlovák irodalomnak / Barbora Škovierová ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 4 (2002), s. 71-72
 273. CDF Elragadó kompozíciós stratégia / Jozef Bžoch ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 4 (2002), s. 69-70
 274. CDF Töredék a halálhoz. Lila akác / Pier Paolo Pasolini ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 21, č. 4 (2013), s. 31-37
 275. CDF Kirsi Kunnas versei / prekl. Anikó Polgár, Zoltán Csehy
  In: Kabóca. - Č. 8 (2013), s. 35-36
 276. CDF A közös láb hideg nyomai / Aleš Kauer ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 35-36
 277. CDF Ninához : Venusról és Junóról. Marino Caracciolóhoz / Jacopo Sannazaro ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 49, č. 3 (2006), s. 43-45
 278. CDF [Versek] / Callimachus Experiens ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 49, č. 3 (2006), s. 40-41
 279. CDF [Versek] / Angelo Poliziano ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 49, č. 3 (2006), s. 41-43
 280. CDF Szapphó-megfejtések / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 53, č. 9 (2010), s. 1-4
 281. CDF Quo vadis. Jugoszlávia. Az istenek kegye. Múzsák apró szentélye / Jiří Kuběna ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Opus. - Roč. 7, č. 6 (2015), s. 18-20
 282. CDF Mint árny a tüdőn (Részletek) / Derek Rebro ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 58, č. 9 (2015), s. 56-59
 283. CDF Az öreg akác. A vén akácfa / Emmerich Alois Hruška ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 26, č. 5 (2017), s. 62
 284. CDF A szép tisztessége (három kurta Hrabal-futam) / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 23, č. 3 (2014), s. 69-70
 285. CDF Jázmin. Mostafa papa. Köszönőlevél. Nem számit-. Earls court (vers) / Mimi Khalvati ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 46, č. 4 (2003), s. 29-33
 286. CDF Cseh pajzán versek ismeretlen serző / prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 26, č. 5 (2017), s. 65
 287. CDF Nevek. Nem vagyok... Pocsolya. Virág / Zoltán Csehy
  In: Kabóca. - Č. 10 (2014), s. 10-11
 288. CDF Mi? Azt kérdezed. Szavazás. Egy hal bizony pikkeleyes. Kondi / Zoltán Csehy
  In: Kabóca. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 10-11
 289. CDF Achilles ifjúsága (részlet az eposz első énekéből) / Publius Papinius Statius ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 60, č. 2 (2017), s. 16-29
 290. CDF Egy Arab fohásza a sivatagban / Bořivoj Kopic ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 60, č. 1 (2017), s. 9-16
 291. CDF Költők, ringyók, pojácák válogatott epigrammák / Marcus Valerius Martialis ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 12 (2003), s. 9-17
 292. CDF A beszéd ellen, mely megköt. Tágulat / Jiři Feryna ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 26, č. 1 (2017), s. 81-82
 293. CDF A narancssárga. Dalloszöld. A festményekről éjszaka / Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 59, č. 9 (2016), s. 3-5
 294. CEC Kétszer oda, kétszer vissza variációk Madách Egy őrült naplója című versének motívumaira / Zoltán Csehy
  In: "S, mást tevél-e te?" : rezonanciák Madáchra. - ISBN 978-963-7284-64-9. - Salgótarján : Palócföld könyvek, 2014. - S. 5-12
 295. CEC Hecatelegium / Zoltán Csehy
  In: Hosszúfény. - ISBN 978-963-14-2654-0. - Budapest : Magvetőt, 2008. - S. 145-148
 296. CEC Ösi mozdulat. A Hart Crane-kagyló kiemelése. Hadrianus a Kaszion-hegyen / Zoltán Csehy
  In: Az év versei 2006. - ISBN 963-9603-25-2. - Budapest : Magyar napló, 2006. - S. 226-229
 297. CEC Kámeák viziló vörös foltal / Zoltán Csehy
  In: Szivárványbaleset : kortárs szépírók találkozása Szűcs Attila képeivel. - ISBN 978-963-676-645-0. - Budapest : Jelenkor, 2016. - S. 110-112
 298. CEC [Versek] / prekl. Zoltán Csehy
  In: Udvariatlan szerelem. - ISBN 978-963-06-1326-2. - Budapest : PRAE.HU, 2006. - S. 251-262
 299. CEC A szép tisztessége (három kurta Hrabal-futam). Patetikus-dekadens lamento. Opera. / Zoltán Csehy
  In: Szép versek 2015. - Budapest : Magvető, 2015. - S. 45-49
 300. CEC Reintegrálódás. Történelem : a kicsik félelme / Michal Habaj ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Szlováknak lenni csodás... : a kortárs szlovák irodalom antológiája. - ISBN 978-615-5618-03-1. - Szeged : Tiszatáj, 2016. - S. 39-49
 301. CEC Fatörzs Szilvia: Szél. Mihajlo Tadić: Hosszan. Kristiina Raita: Kényszertalálkozások. Inga Bertová: Nagy téli szerelem. Aleš Razavski: Majdnemmagány. Konsztaninosz Khrisztodúlú: Aliz. Trine Johaug: Színek. Valerija Marinyeszka: xxx. Mitja Jovan: xxx. Branko Gavran: Keringő. Roberto Zucco: Az archetípusokból. Tomáš Radov: egy nyelvet se beszélni / Radoslav Tomáš ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Szlováknak lenni csodás... : a kortárs szlovák irodalom antológiája. - ISBN 978-615-5618-03-1. - Szeged : Tiszatáj, 2016. - S. 149-168
 302. CEC A becsapódás előtti pillanat (részletek) / Derek Rebro ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Szlováknak lenni csodás... : a kortárs szlovák irodalom antológiája. - ISBN 978-615-5618-03-1. - Szeged : Tiszatáj, 2016. - S. 245-253
 303. CEC Az én városom Turóczentmárton - Martin / Július Vanovič ; prekl. Csehy Zoltán
  In: Sokszínű városink : Szlovákiai írók vallomásai városaik többnemzetiségű múltjáról. - ISBN 978-963-09-8569-7. - Budapest : Kossuth, 2016. - S. 133-142
 304. CEC Az én városom Kassa - Košice / Stanislav Rakús ; prekl. Polgár Anikó
  In: Sokszínű városink : Szlovákiai írók vallomásai városaik többnemzetiségű múltjáról. - ISBN 978-963-09-8569-7. - Budapest : Kossuth, 2016. - S. 256-268
 305. CEC Tristia / Publius Ovidius Naso ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Allegro con brio. - ISBN 963-206-170-5. - Budapest : Palimpszeszt, 2002. - S. 349-351
 306. CEC A mai órákban hol a homok? / Zoltán Csehy
  In: Szép versek 2016. - Budapest : Magvető, 2016. - S. 44
 307. CEC Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Zoltán Csehy
  In: Szép versek 2005. - ISBN 963-14-2441-3. - Budapest : Magvetó, 2005. - S. 39-42
 308. CEC Nincs hová visszamennem. A nehéz kotta. Körvonal. / Zoltán Csehy
  In: Szép versek 2013. - Budapest : Magvető, 2013. - S. 43-44
 309. CEC J´ aime dans son lontain mystére...." / Csehy Zoltán
  In: Masírozó angyalok : kolázsolt brevárium Fenyvesi Ottó tiszteletére. - ISBN 978-86-323-0933-3. - Újvidék : Forum, 2015. - S. 224-226
 310. CEC A szobrok titkos élete = The secret life of Sculptures / Zoltán Csehy
  In: GÉM/GAMEkapocs = GEM/GAMEclip. - ISBN 978-963-676-645-0. - Debrecen : Déri Múzeum, 2016. - S. 157
 311. CEC Kopás. Party / Zoltán Csehy
  In: Az év versei 2012. - ISBN 9771588564123. - Budapest : Magyar napló, 2012. - S. 235-236
 312. CEC Konzert in Helsinki. Der Schwimmer / Zoltán Csehy
  In: Jahrbuch 11. - ISBN 978-3-937158-69-3. - Stuttgart : Akademie Schloss Solitude, 2012. - S. 88-89
 313. CED Eleyson. Marszüasz dalaiból. Kiegészítések a nyíllal lövöldöző Zénónhoz, Sötét moziban Babits-kötettel / Zoltán Csehy
  In: Förtelmes kaszálógép = Strašná kosačka. - ISBN 80-7089-358-3. - Bratislava : Madách-Posonium, 2003. - S. 262-267
 314. CED Pacificus Maximus Hecatelegiumából / Pacificus Maximus ; prekl. Zoltán Csehy
  In: Zsé arca. - ISBN 80-8062-209-4. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2004. - S. 35-45
 315. CED Tereus. Homokvihar. Nottetempo. Aphiloktétész-környék - a majdnem tövében. Antheil Budapesten. Puccini-oldalgás I. Puccini-oldalgás II. Úszó / Zoltán Csehy
  In: Szlovákiai magyar szép irodalom 2009. - ISBN 978-80-969879-2-4. - Bratislava : SZMÍT, 2009. - S. 16-34
 316. CED A Giorgio Battistelli-füst I. A Giorgio Battistelli-füst II. Az Edgar Varése-matt I. Heliogabalus. Bonosus. Paris. Alexander. Eboracus III. Eboracus V. A Milhaud-változó I. A Milhaud-változó II. A Milhaud-változó III. A Milhaud-változó IV. Orfeokassák. Kavafiszkassák. John Berryman gasztronómiája / Zoltán Csehy
  In: Szlovákiai magyar szép irodalom 2008. - ISBN 978-80-969682-8-2. - Bratislava : SZMÍT, 2008. - S. 46-63
 317. CED Én, Liszti László. A perzsa freskófestő. Egy Horatius-fordító vázlatfüzetéből / Zoltán Csehy
  In: Szlovákiai magyar szép versek 2006. - ISBN 80-969491-5-2. - Bratislava : Szlovákiai magyar írók társasága, 2006. - S. 25-29
 318. CED Cantus arcticus. Sostenuto.Puccini. Edgar. Puccini. Pocak. Puccini. Az egyetlen. Puccini. A dámvad. A tó. Koncert Helsinkiben. Webern halála / Zoltán Csehy
  In: Szlovákiai magyar szép irodalom 2010. - ISBN 978-80-969879-4-8. - Bratislava : SZMÍT, 2010. - S. 18-41
 319. CED Egy Caravaggio-kép elött. Próbaterhelés. Nővérke. Őszi lovaglás. Körvonal. A nehéz kotta. Hét alkalmi szonet / Zoltán Csehy
  In: Szlovákiai magyar szép irodalom 2013. - ISBN 978-80-971166-2-0. - Bratislava : Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, 2013. - S. 81-88
 320. CED Pod vodou sa nedá spievať = A víz alól nem lehet enekelni = Unter Wasser kann man nicht singen / Csehy Zoltán ; prekl. Mila Haugová, Zsuzsanna Gahse
  In: AquaPhone (Štúrovo - Esztergom 2006-2015). - ISBN 978-80-8114-518-6. - Bratislava : Marenčin PT, 2015. - S. 53,121,189
 321. CED A jelentéktelen, száraz sáv. Dallos Ádam: Fiú keselyűvel, olaj, vászon, 198x197 cm. Bokor / Zoltán Csehy
  In: Szlovákiai magyar szép irodalom 2014. - ISBN 978-80-971166-5-1. - Dunajská Streda : Szlovákiai magyar írók társasága, 2014. - S. 29-30
 322. EAJ János nevében : kereszténység és homoszexualitás: integrációs kísérletek. / Martin C. Putna ; prekl. Csehy Zoltán
  Bratislava : Kalligram, 2015
 323. EAJ Francesco Petrarca: Orpheusz lantja, Dávid hárfája : válogatás Petrarca latin nyelvű költészetből. / zost. a prekl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2004
 324. EDI Az érzékek sakktáblája / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 22, č. 5 (2014), s. 93-95
 325. EDI A homokóra két edénye / Zoltán Csehy
  In: Műút. - Roč. 59, č. 5 (2014), s. 68-70
 326. EDI Az esztétizmus első mártírja Oscar Wilde: Dorian Gray képmása / Csehy Zoltán
  In: Jelenkor. - Roč. 58, č. 4 (2015), s. 465-468
 327. EDI Legalább két Kavafisz / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 49, č. 7-8 (2006), s. 813-816
 328. EDI Roncsolt történelem / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző. Roč. 57, č. 93 (2004), s. 7
 329. EDI A forrás és a kút körül / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző. Roč. 57, č. 139 (2004), s. 14
 330. EDI A présháztól az éjjeli menedékhelyig / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 60, č. 5 (2009), s. 125-128
 331. EDI Anakreón redivivus / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 47, č. 2 (2004), s. 60-66
 332. EDI Pornó Eurydiké, Garfield és a turizmus / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 17, č. 2 (2009), s. 100-102
 333. EDI Virtuálne Panónie / Zoltán csehy
  In: OS. - Roč. 8, č. 3-4 (2004), s. 123-126
 334. EDI Egy platonista erotomániás / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 18, č. 6 (2009), s. 90-92
 335. EDI "Ha egyszer orgazmusom lehetne az irodalomtól" / Zoltán Csehy
  In: Disputák között. - ISBN 80-8062-236-1. - Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2004. - S. 187-189
 336. EDI "Retesz tolódott a halál elébe" / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi jelen. - Roč. 8, č. 75 (2008), s. 22
 337. EDI Beavatás Priapos kultuszába / Csehy Zoltán
  In: Alföld. - Roč. 66, č. 8 (2015), s. 105-108
 338. EDI Örök 79 / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 54, č. 3 (2011), s. 79-81
 339. EDI A Mari hónaljától a magvető imájáig a Néma éj cimű CD-ről / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 54, č. 4 (2011), s. 89-90
 340. EDI Között Tőzsér Árpád: Mittelszolipszizmus / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 38, č. 10 (1995), s. 95-96
 341. EDI Egy családtörténet radikális jelenidejűsítése / Zoltán Csehy
  In: Alföld. - Roč. 62, č. 4 (2011), s. 124-126
 342. EDI A megtestesült logográfia / Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 59, č. 2 (2016), s. 82-86
 343. EDI Vittorio halhatatlasága / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 51, č. 5 (2008), s. 91-93
 344. EDI Latin világban / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 121-123
 345. EDI A szorongás olimpiai bajnoka / Csehy Zoltán
  In: Tiszatáj. - Roč. 71, č. 5 (2017), s. 104-106
 346. EDI Nyom, olvasás / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi jelen. - Roč. 8, č. 80 (2008), s. 23
 347. EDI Egy szék? / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi jelen. - Roč. 8, č. 81-82 (2008), s. 22
 348. EDI A robadt alma! / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi jelen. - Roč. 8, č. 78 (2008), s. 19
 349. EDI Ha alexandriai vagy- / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 17, č. 7-8 (2008), s. 152-155
 350. EDI Csak toszkán ég alatt? / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 16, č. 1 (2008), s. 98-101
 351. EDI A rigó és a jaguár (meg a gója) / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 16, č. 4 (2008), s. 104-105
 352. EDI Áldott mélységek / Zoltán Csehy
  In: Katedra. - Roč. 13, č. 8 (2006), s. 15
 353. EDI A nyelv Ararátja / Zoltán Csehy
  In: Szőrös kő. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 85-87
 354. EDI Vörösmarty Tévé / Zoltán Csehy
  In: Partitúra. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 127-129
 355. EDI Ékszerések rímtelen álmai / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 16, č. 10 (2007), s. 101-104
 356. EDI Virág az ember / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 15, č. 5 (2007), s. 91-94
 357. EDI Erósz birodalmáról - öt tételben / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 45, č. 7 (2002), s. 48-56
 358. EDI "... a kritikus, mint epigrammaköltő..." (Cselényi László A kezdet s az egész cimű kötetéről) /
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 53, č. 4 (2010), s. 77-80
 359. EDI Ká, Bá és El / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 2 (2016), s. 94-95
 360. EDI "Testnyi pulzus vagyok" / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 10, č. 4 (2002), s. 108-111
 361. EDI Fényben és árnyékban / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 53, č. 5 (2010), s. 72-74
 362. EDI Változatok átváltozásra / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 13, č. 5 (2005), s. 137-141
 363. EDI Fényben és árnyékban (Németh Zoltán Penge cimű kötetéről) / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 53, č. 4 (2010), s. 81-82
 364. EDI Az individualizmus apoteózisa / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 48, č. 10 (2005), s. 80-85
 365. EDI Hiány-jelentés / Csehy Zoltán
  In: Séd. - Č. tél (2015), s. 43
 366. EDI Mindig hattyú / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 22, č. 3 (2013), s. 89-91
 367. EDI A mindenkori vaj / Zoltán Csehy
  In: Tiszatáj. - Roč. 67, č. 6 (2013), s. 119-120
 368. EDI (Nem) levarrott szemhéjak alatt / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Roč. 20, č. 1 (2011), s. 66-67
 369. EDI Fény és arany Eric Whitacre zenei albumáról / Zoltán Csehy
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 54, č. 2 (2011), s. 88-90
 370. EDI Letelepedési engedély egy belakható világba / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 195 (2002), s. 8-9
 371. EDI Sok orvos császárt győz! / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 218 (2002), s. 12
 372. EDI "Ha egyszer orgazmusom lehetne az irodalomtól" / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 171 (2002), s. 10
 373. EDI Egy évbe zárt páratlan lendület Kibédi nem téved a túleszteticizált naplóesszék öntetszelgő vagy épp önigazoló mezejére / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 148 (2002), s. 14
 374. EDI Sancho mint titkosügynök A költészet kanonikus történeteinek sikeres felülírása / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző, roč. 55, č. 283 (2002), s. 15
 375. EDI Egy tünékeny világ kitágított pillanatai / Csehy Zoltán
  In: Kalligram. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 95-96
 376. EDI Jankovits László: Nobilis ingenio. Janus Pannonius költészete / Zoltán Csehy
  In: Fórum: társadalomtudományi szemle. - Roč. 15, č. 4 (2013), s. 148-151
 377. EDI Az Északi Géniusz permanens vonzásában / Zoltán Csehy
  In: Bárka. - Roč. 11, č. 2 (2003), s. 113-116
 378. EDI Bevezetés a paradoxográfia művészetébe / Zoltán Csehy
  In: Kalligram. - Č. 6 (2003), s. 96-101
 379. EDI Mozgó identitások, permanens értékek / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző. Roč. 56, č. 244 (2003), s. 4
 380. EDI A tonalitás diktatúrája / Csehy Zoltán
  In: Jelenkor. - Roč. 60, č. 3 (2017), s. 371-374
 381. EDI Monografiát helyettesítő enciklopédia? / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző. Roč. 56, č. 220 (2003), s. 5
 382. EDI Minotaurus lakcíme / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Könyvjelző. Roč. 56, č. 157 (2003), s. 4-5
 383. EDI Az én mint irodalmi stratégia. Műértelmezés, kulturális gyakorlatok és humanista pályamodellek / Zoltán Csehy
  In: Jelenkor. - Roč. 46, č. 12 (2003), s. 1243-1246
 384. EDI A matéria extázisa / Csehy Zoltán
  In: Műút. - Č. 58 (2016), s. 56-59
 385. EDI Nincs folytatás, csak ismétlés / Csehy Zoltán
  In: Jelenkor. - Roč. 59, č. 3 (2016), s. 329-332
 386. EDJ A harmonikus egység vágya / Zoltán Csehy
  In: Magángaléria. - ISBN 80-8062-215-9. - Dunajská Streda : Lilium aurum, 2004. - S. 24-25
 387. EDJ Minotaurusz lakcíme kalandok a szonett labirintusában / Zoltán Csehy
  In: Disputák között. - ISBN 80-8062-236-1. - Šamorín : Fórum kisebbségkutató intézet, 2004. - S. 197-200
 388. EDJ A pothosz zengő partjain / Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Szalon. Roč. 60, č. 34 (2007), s. 15
 389. EDJ Tőzsér Árpád (ex)territóriuma / Csehy Zoltán
  In: Fórum: társadalomtudományi szemle. - Roč. 17, č. 4 (2015), s. 163-166
 390. EDJ Permanens reneszánsz / Zoltán Csehy
  In: Visszhang. - ISBN 963-7504-03-6. - Budapest : Hungarovox, 2005. - S. 276-277
 391. EDJ Otthon lenni a test kéjes börtönében / Zoltán Csehy
  In: Visszhang. - ISBN 963-7504-03-6. - Budapest : Hungarovox, 2005. - S. 259-261
 392. EDJ A gondolkodó ember Erósza / Zoltán Csehy
  In: Visszhang. - ISBN 963-7504-03-6. - Budapest : Hungarovox, 2005. - S. 127-129
 393. EDJ Az árnyékban a szín Teszttesttúrák " Elszáll a lélek?" / Csehy Zoltán
  In: Balkon. - Č. 2 (2016), s. 30-33
 394. EDJ A görög virtuális újjáéledése / Anikó Polgár, Zoltán Csehy
  In: Új szó. - príl. Gondolat, roč. 55, č. 160 (2002), s. 9
 395. EDJ Az idő kovásza. Szőke Eruka: Az órát igazítsátok el / Nastavte si hodiny Szlovákiai magyar kultúra múzeuma, Pozsony 2016. szeptember 7 - október 3. / Csehy Zoltán
  In: Balkon. - Č. 10 (2016), s. 35-37
 396. FAI Trópusok, facebook, költészet / zost. Csehy Zoltán, Polgár Anikó
  Dunajská Streda : Media Nova M, 2014
 397. FAI Nova Posoniensia 4 / zost. Misad Katalin, Csehy Zoltán
  Bratislava : Kalligram, 2014
 398. FAI Ideológie, identity a sebaprezentácia v multikultúrnom priestore = Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben / ed. Katalin Misad, Zoltán Csehy
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 399. FAI Nova Posoniensia 2 / zost. Misad Katalin, Csehy Zoltán
  Bratislava : Kalligram, 2012
 400. FAI Nova Posoniensia 5 / zost. Misad Katalin, Csehy Zoltán
  Bratislava : Združenie A. Molnára Szencziho, 2015
 401. FAI Nova Posoniensia / zost. Katarína Misadová, Zoltán Csehy
  Bratislava : Kalligram, 2011
 402. FAI Beniczky, Péter: Gyémánt hasad vértűl / zost. a aut. dosl. Zoltán Csehy
  Bratislava : Dunajská Streda, 2002
 403. FAI Nova Posoniensia 6 / zost. Misad Katalin, Csehy Zoltán
  Bratislava : Združenie A. Molnára Szencziho, 2016
 404. FAI Nova Posoniensia 3 / zost. Misad Katalin, Csehy Zoltán
  Bratislava : Kalligram, 2013
 405. GII A gobelin-effektus és az Agossini-rejtély Tőzsér Árpáddal Csehy Zoltán beszélget / účast. interv. Árpád Tőzsér ; aut. interv. Zoltán Csehy
  In: Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról. - ISBN 978-963-506-766-4. - Budapest : Balassi kiadó, 2008. - S. 255-268
 406. GII Az irodalom nem kukkolda Déri Balázzsal Csehy Zoltán beszélget / účast. interv. Balázs Déri ; aut. interv. Zoltán Csehy
  In: Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról. - ISBN 978-963-506-766-4. - Budapest : Balassi kiadó, 2008. - S. 52-63
 407. GII A fordítás mint az örök átváltozás képességével megáldott szöveg Csehy Zoltánnal Németh Zoltán beszélget / účast. interv. Zoltán Csehy ; aut. interv. Zoltán Németh
  In: Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról. - ISBN 978-963-506-766-4. - Budapest : Balassi kiadó, 2008. - S. 19-27
 408. GII Lubię opowiadać, obgadywać, pleść z Zoltanem Csehym rozmawia Roland Orcsik / aut interv. Roland Orcsik ; účast. interv. Zoltán Csehy
  In: Literatura na świecie. - Č. 11-12 (2012), s. 243-255
 409. GII Gyöngyösi redivivus - az új életre kelt Gyöngyösi / aut. interv. Zoltán Csehy ; účast. interv. József Jankovics
  In: Pomogáts-változatok. - ISBN 963-9212-97-0. - Budapest : Littera nova, 2005. - S. 103-108
 410. GII "A zene mindig több lépéssel az irodalom előtt jár" beszélgetés Csehy Zoltánnal / aut. interv. Ayhan Gökhan ; účast. interv. Csehy Zoltán
  In: Irodalmi szemle. - Roč. 58, č. 9 (2015), s. 25-32
 411. GII "Idegen emberek tudatában" Csehy Zoltánnal beszélget Lapis József / aut. interv. Lapis József ; účasť. interv. Csehy Zoltán
  In: Alföld. - Roč. 67, č. 5 (2016), s. 32-47
 412. GII Legókockákból kirakott identitások / aut. interv. Csehy Zoltán ; účasť. interv. Gervich András
  In: Kalligram. - Roč. 25, č. 12 (2016), s. 48-52
 413. GII Kamatlábak helyett verslábak (Csehy Zoltán interjúja Blénesi Évával az Olvass, bolyongj, szeress. A humanista Faludy önteremtése és világteremtése című monográfiájáról) / aut. interv. Zoltán Csehy ; účast. interv. Éva Blénes
  In: Forrás. - Roč. 44, č. 5 (2012), s. 104-112