Fotogaléria

Od Lucie do Vianoc

14.12.2015

Medzinárodná vedecká konferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II

11. - 12.2.2016

Etnolunch seminár

20.4.2016

Exkurzia na Červený Kameň

29.4.2016

 

Exkurzia študentov slovakistiky FF Univerzity v Ľubľane

9.5.2016

Návšteva doc. Janky Pekarovičovej na Univerzite v Regensburgu

9. - 10.5. 2016

Zľava:

Ľudmila Horká, lektorka SJaK na Uni v Regensburgu, doc. PhDr. Jana Pekarovičová, riaditeľka SAS, FF UK v Bratislave, Prof. Dr. Michael Fricke, dekan FF Uni Regensburg, Dr. Udo Hebel, rektor Uni Regensburg, Peter Lizák, veľvyslanec SR v Nemecku, Viera Polakovičová, riaditeľka SI v Berlíne, prof. Dr. Walter Koschmal, hovorca Inštitútu Europaeum, Ost-West-Zentrum der Universität Regensburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Slovenský inštitút v Berlíne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Tandem Bratislava - Regensburg (Bratislava)

22.5. - 29.5. 2016 (v Bratislave)

 

 

Projekt Tandem Bratislava - Regensburg (Regensburg)

3.7. - 10.7. 2016 (v Regensburgu)

Európsky deň jazykov

26. 9. 2016

Zahraničná pracovná cesta v USA - California University of Pennsylvania

17. - 22.10. 2016

Od Lucie do Vianoc 2016

13. 12. 2016

Interdisciplinárne kolo ŠVOK medzi Studia Academica Slovaca a Katedrou etnológie a muzeológie

26. 4. 2017

SAS up! Deň zahraničných slovakistov (15.5.2017)

Spoločné stretnutie v rámci medziuniverzitnej spolupráce v programe Tandem Bratislava-Regensburg

Dňa 30. 5. 2017 sme na pôde našej Filozofickej fakulty UK privítali delegáciu z nemeckého Regensburgu a tiež hostí z MŠVVaŠ SR, z Rektorátu UK či z vedenia Filozofickej fakulty UK. Toto medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo za účelom prezentácie novovydanej knihy, ktorá je výsledkom trojročnej medziuniverzitnej spolupráce Univerzity Komenského (Studia Academica Slovaca) s Univerzitou v Regensburgu (Europaeum) v projekte Tandem. Stretnutie bolo obohatené o prednášky doc. PhDr. Juraja Šedivého, MAS, PhD. a doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD. Pani Lisa Unger-Fischer, M.A. (vedenie Europaeum) a doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (vedenie SAS) hosťom predstavili koncepciu projektu Tandem a od bývalých tandemistiek Martinky Bošáckej a Sone Tichej sme sa priamo dozvedeli o priebehu projektu. Veríme, že projekt Tandem bude i naďalej pokračovať a že sa znovu budeme môcť pochváliť zborníčkom študentských správ z terénnych výskumov s názvom Tandembuch.