Kurz arabského jazyka

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE

FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

 

otvára v školskom roku 2016/2017

 

KURZY ARABSKÉHO JAZYKA

pre začiatočníkov i pokročilých (5 úrovní)

 

Rozsah:

letný semester (cca. od 27. 2. – 31. 5. 2017):

-  začiatočníci:  pondelok/streda  17.40 - 19.10 hod.

-  pokročilí začiatočníci:  pondelok/streda  18.20 - 19.50 hod.

-  mierne pokročilí:  pondelok/streda  16.50 - 18.10 hod.

-  pokročilí:  štvrtok  17.00 - 18.30 hod.

-  vyššie pokročilí:  utorok  16.55 - 19.10 hod.Cena za semester:

- 178 € /začiatočníci, pokročilí začiatočníci (44 vyučovacích hodín)

- 140 € /mierne pokročilí, pokročilí (33 vyučovacích hodín)Študijné materiály:

Wightwick/Gaafar: Mastering Arabic (New edition)

Fleissig/Bahbouh: Základy moderní spisovné arabštiny I.-III.

 

Miesto: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

 

______________________________________________

 

Kontakt:

kurzy.arabcinygmail.com

0911545765

 

Plagát