Slovenská jednota klasických filológov

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV vznikla v roku 1969 z iniciatívy Miloslava Okála a Jozefa Horeckého. Úlohou vedeckej spoločnosti je:

1. podporovať a pestovať vedeckú prácu v odbore vied o antickom staroveku a medievalistike;

2. upevňovať spoluprácu s praxou;

3. novo hodnotiť antický starovek a študovať význam antickej kultúry pre rozvoj kultúry na Slovensku;

4. propagovať a popularizovať výsledky pokrokovej vedy.

Spoločnosť pravidelne organizuje prednášky a rôzne vedecké podujatia. V predsedníckom kresle zotrval Okál formálne až do roku 1979. V tom roku dosiahla jednota počet 81 riadnych členov. Dbalo sa na to, aby vo výbore a v revíznej komisii mali okrem univerzitných pracovníkov náležité zastúpenie pracovníci SAV, vydavateľstiev i latinčinári zo stredných škôl. Počtom 13 prednášok na pôde jednoty ostáva Okál dodnes jej najčastejším prednášateľom. 

 

Štyridsať rokov SJKF - výročná správa (D. Škoviera)Kontakt