Aktivity pre študentov

Summer opportunities at Masaryk University

Spring is about to start, so it is time to inform you that we at Masaryk University are ready for summer - students can find information on our summer offer at the following website (cic.muni.cz/summer).

 

LIS Student Paper Award

The IFLA Section for Education and Training (SET) is pleased to announce the call for submissions for the 5th IFLA/ekz LIS Student Paper Award 2013

Theme: “Future Libraries: Infinite Possibilities”

More information: http://www.ifla.org/set/<wbr></wbr>student-paper-award

 

Záverečná práca konzultovaná so švédskymi informačnými manažérmi

Švédska armáda vypisuje pre študentov Katedry knižnično- informačnej vedy v roku 2012/ 2013 okrem iných aj tieto témy záverečných prác z oblasti bezpečného informačného manažmentu (doc.)

Práca (príp. jej časť) externe konzultovaná so švédskymi odborníkmi vám poskytuje jedinečnú príležitosť nahliadnuť do praxe v oblasti informačného manažmentu a zároveň vás odlíši od ostatných absolventov vysokých škôl. Podmienkou je:

  • pokročilá úroveň angličtiny (práca bude písaná v AJ)
  • výborne napísaná bc. práca
  • prípadne prijatie na doktorandské štúdium na katedre (potrebný je aj konzultant na našej katedre).

V prípade záujmu kontaktujte:
Ross Tsagalidis, MSc, Project Manager
Email: wross@tele2.se;
Cellphone: +46 (0)733-666982

Prípadne autorku projektu na našej strane Mgr. Andreu Hrčkovú

 

 Súťaž o najlepšiu záverečnú prácu

Študentská súťaž AIM o najlepšiu záverečnú prácu na tému "Internet ako médium"

1. miesto: 800 eur

2. miesto: 400 eur

3. miesto: 200 eur

 

 Súťaž Študentská esej

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje 4. ročník súťaže Študentská esej na tému "November 1989 a 20 rokov slobody" (Stav občianskych, politických a ekonomických slobôd na Slovensku dve desaťročia po páde komunistického režimu). Bližšie informácie: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?2166

 

Konferencia CoLIS 7

Dňa 21.-24. júna sa uskutoční konferencia CoLIS 7 (siedma medzinárodná konferencia s podtitulom "integrácia v informačných vedách: jednota v rozličnosti"). Termín odovzdania príspevkov je 22. január 2010. Súčasťou konferencie bude aj seminár o výskume informačnej gramotnosti a fórum pre doktorandov. Ďalšie informácie: http://colis.soi.city.ac.uk/

 

Pošlete príspevky na konferenciu?

25.-27. januára 2010 sa v Parme uskutoční sympózium, ktoré sa venuje premosteniu digitálnej priepasti. Príspevky je možné poslať do 15.9., bližšie informácie na http://bobcatsss2010.unipr.it/

 

Diskusia o budúcnosti UK

V stredu 24.6.2009 od 10:00 hod. do cca 13:00 sa v Kongresovej sále VI Družba diskusné stretnutie „Mladá deväťdesiatročná UK – Čo urobíme s UK, keď budeme jej lídrami?“, ktoré je určené najmä primárnej cieľovej skupine – interným doktorandom a mladým asistentom, resp. odborným asistentom.

 

Súťaž o cenu Dexia banky

Dexia banka vyhlásila 4. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku. Štatút súťaže a prihlasovací formulár je zverejnený na www.dexia.sk.

 

Štipendiá pre študentov

SAIA zverejnila tretie aktualizované vydanie prehľadu štipendií a grantov (PDF) pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

 

Prednáška Daniely Gondovej

 

Dňa 19. 3. 2009 PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice UK, mala pre študentov 3. ročníka v rámci predmetu Manažment knižnično-informačných zdrojov a služieb veľmi zaujímavú a podnetnú prednášku o možnostiach využívania externých informačných zdrojov určených pre akademickú obec UK ako aj o ďalších službách knižnice.

 

World Summit Youth Award

Uzávierka projektov vo viacerých kategóriách 28. februára.

 

Súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života

Môže sa jej zúčastniť každý  poslucháč VŠ štúdia na univerzite na Slovensku i v Českej republike. Posledný termín na odoslanie súťažných príspevkov: 31. júl 2009, výber víťazov: september 2009. Výsledky budú vyhlásené v októbri 2009. Podrobné informácie na webovej stránke Regionálneho environmentálneho centra (PDF).

 

ŠTIPENDIÁ

Záujemcom o štúdium v zahraničí odporúčame sledovať web Slovenskej akademickej a informačnej agentúry, SAIA.

 

Ponuka stáží a študijných programov v rámci doktorandského a post-doc štúdia. Detaily na webe Institute of Advanced Studies, United Nations University.

 

Z uplynulých aktivít študen

Dňa 19. 3. 2009 PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice UK, mala pre študentov 3. ročníka prednášku o možnostiach využívania externých informačných zdrojov určených pre akademickú obec UK ako aj o ďalších službách knižnice.