Medzinárodné vedecké konferencie

Za obzory revoluce v Rusku: narativy, prostory,koncepce. 100 let od události

Diplomanti, doktorandi a ostatní kolegovia Katedry všeobecných dejín!!!

Spolek studentů historie FF UK s podporou a záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy, Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů organizujú vedeckú konferenciu "Za obzory revoluce v Rusku: narativy, prostory,koncepce. 100 let od události." Konferencia sa uskutoční 7.-10.11.2017 v priestoroch Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podrobnejšie informácie o prihlasovaní a príspevkoch nájdete na plagáte alebo na stránkach www.ffabula.cz/revolution.

Študentská vedecká konferencia - Vzdelanosť a jej premeny v dejinách

Študentské združenie Cultura Nostra

a

Preslava: Spolok študentov histórie Univerzity Komenského

Vás pri príležitosti 550. výročia od začiatku činnosti Universitas Istropolitana pozývajú na česko-slovenskú študentskú vedeckú konferenciu

Vzdelanosť a jej premeny v dejinách,

ktorá sa uskutoční pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., v dňoch 24. – 26. novembra 2017

na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prihlášky a abstrakty v slovenčine a češtine (max. 250 slov) prijímame do 30. júna 2017 na e-mailovej adrese konferencia.bratislava2017@gmail.com. Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov. Záujemcovia budú o zaradení do programu podujatia vyrozumení do 15. júla 2017.

 

Viac info na pozvánke!