Aktuality

Akademický rok 2017/2018

Akademický rok 2016/2017

Úradné hodiny sekretariátu v letných mesiacoch

Úradné hodiny sekretariátu v letných mesiacoch

 

Po – Pi 9:00 – 10:30

 

 

Miestnosť S 424!!!

 

 

Deň otvorených dverí na FiF UK

Konferencia Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej skrytý príbeh

23. novembra 2016  

SAIA - seminár o pobytoch v zahraničí

Prednáška prof. Martina Homzu v Ríme

Akademický rok 2015/2016

Štátne skúšky - august 2016

Obhajoby august 2016 budú 22. 8. 2016 od 9.00 /11.7.2016

 

Rozpis obhajob 22. 8. 2016 / 9. 8. 2016

Rozpis 24. 8. 2016 / 9. 8. 2016

Rozpis 25. 8. 2016 / 9. 8. 2016

 

Termíny august 2016 / 4. 7. 2016

Informácie k prihláškam /25. 4. 2016


<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

Štátne skúšky - máj/jún 2016

Termíny máj - jún 2016

Rámcové termíny máj/jún 2016

Informácie k prihláškam /25. 4. 2016

Termín 19. 5. 2016 začína 8.30!!!

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

SAIA - seminár o pobytoch v zahraničí

Prednášky profesora Alaina Sobigou zo Sorbonne, Paríž

Česko-slovenský zahraničný odboj vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny

Vojnová kultúra a brutalizácia obyvatelsťiev Strednej Európy počas prvej svetovej vojny

 

 

Štátne skúšky - január 2016

Štátne skúšky - január 2016

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

Prednáška PhDr. Mareka Šmída, Ph.D.

Prednáška PhDr. Mareka Šmída, Ph.D.

Katolícki intelektuáli v boji proti demokratickému Československu

 

 

Slovenské dejiny známe neznáme

Slovenské dejiny známe neznáme

Prezentácia knihy Slovenské dejiny III

PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III.

Prezentácia a odborná diskusia k práci:

PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. Bratislava, 2014.

Prednáška prof. Boruta Klabjana

Prednáška prof. Dr. Boruta Klabjana

Stredná Európa po prvej svetovej vojne: Československo a Juhoslávia v komparatívnej perspektíve

 

 

Prezentácia knihy Slovenské dejiny III

Prezentácia knihy Slovenské dejiny III

Utrecht Network Young Researchers' Grant

Informujete vás o možnosti získať výskumný grant Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov.  Grant má čiastočne pokryť náklady na pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network (zoznam členských univerzít UN:
http://www.utrecht-network.org/en/site/whoaremembers .

Prihlášku a všetky bližšie informácie sú na:
http://www.utrecht-network.org/en/site/young_researchers_grant

Deadline na posielanie prihlášok je  12. október 2015.

Celá ponuka je zverejnená aj na univerzitnej stránke
http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-utrecht-network-young-researchers-grant/

Akademický rok 2014/2015

Štátne skúšky leto 2015

Štátne skúšky - august 2015 /k 21. 8. 2015

ŠS boHI august 2015

ŠS buHI august 2015

ŠS moHI august 2015

Obhajoby záverečných prác - rozpis

 ***

Štátne skúšky - august 2015

 

Termín 14. 5. 2015 buHI/muHI

Termín 21. 5. 2015 buHI/muHI

 

Rámcové termíny štátnych skúšok v lete 2015

Odovzdávanie záverečných prác

Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác

TLAČIVO: Prihláška na bakalársku/diplomovú prácu

TLAČIVO: Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce

TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzálna/

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

<output></output>

<output>TLAČIVO: Prihláška na štátnu skúšku /univerzal/</output>

Prezentácia knihy Slovenské dejiny III

Prezentácia knihy Slovenské dejiny III

Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy

Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy

Symboly a mýty národov II

Symboly a mýty národov. Motívy sebaindetifikácie v krajinách Vyšehradskej štvorky v stredoveku a v ranom novoveku VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT 2014

Akademický rok 2013/2014

 

 

Symboly a mýty národov I

Symboly a mýty národov. Motívy sebaindetifikácie v krajinách Vyšehradskej štvorky v stredoveku a v ranom novovekuVISEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT