Členovia katedry

Vedúca katedry: doc. Dagmar KROČANOVÁ, PhD.

Študijný poradca: doc. PhDr. Miloslav VOJTECH, PhD.

Koordinátorka programu Erasmus: PhDr. Anna KRULÁKOVÁ, CSc.

 

Profesori

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

E-mail: ladislav.cuzy@uniba.sk

Telefón: 02/59339146

Miestnosť: G360

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: štvrtok 10:00 - 12:00

viac

prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

E-mail: valer.mikula@uniba.sk

Telefón: 02/59339467

Miestnosť: G222

Konzultácie: štvrtok 9:00 - 11:00

viac

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

E-mail: jan.zambor@uniba.sk

Telefón: 02/59339210

Miestnosť: G219

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: streda 13:00 - 15:00

viac

 

Docenti

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

E-mail: andrea.boknikova@uniba.sk

Telefón: 02/59339210

Miestnosť: G219

Konzultácie počas zimného semestra: pondelok 14:20 - 14:50; utorok 12:40 - 13:40 (od októbra)

viac

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

E-mail: zuzana.kakosova@uniba.sk

Telefón: 02/59339352

Miestnosť: G215

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: štvrtok 15:00 - 16:00

viac

doc. Dagmar Kročanová, PhD.

E-mail: dagmar.krocanova@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G360

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: štvrtok 13:00 - 14:00

viac

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

E-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk

Telefón: 02/59339352

Miestnosť: G215

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: pondelok 9:00 - 10:00

viac

 

Odborní asistenti

Mgr. Peter Darovec, PhD.

E-mail: peter.darovec@uniba.sk

Telefón: 02/59339143

Miestnosť: G211

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: streda 9:00 - 10:00

viac

PhDr. Anna Kruláková, CSc.

E-mail: anna.krulakova@uniba.sk

Telefón: 02/59339258

Miestnosť: G205

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: streda 10:00 - 11:00

viac

 

Doktorandi

Mgr. Juraj Holiš

E-mail: holis2@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: štvrtok 15:05 - 16:05

viac

Mgr. Ľubica Hroncová

E-mail: hroncova25@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: pondelok 15:00 – 16:00

viac

Mgr. Matej Masaryk

E-mail: matej.masaryk@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: utorok 13:00 - 14:00

viac

Mgr. Matúš Mikšík

E-mail: miksik2@uniba.sk 

Telefón: 02/59339143 

Miestnosť: G211

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: pondelok 14:00 - 15:00

viac

Mgr. Mária Stanková

E-mail: stankova17@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: pondelok 14:00 - 15:00

viac

Mgr. Peter Tollarovič

E-mail: tollarovic1@uniba.sk 

Telefón: 02/59339143 

Miestnosť: G211

Konzultácie počas skúškového obdobia LS: streda 13:00 - 14:00

viac