Časopis Kulturárium

Názov vydavateľa: Katedra slovenského jazyka

Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2 
814 99 Bratislava 
SLOVENSKO

Periodicita: 1x ročne

Redaktori: Alena Bohunická, Zuzana Popovičová Sedláčková

 

 

 

Kulturárium 2017 je časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vytvorili ho študenti slovakistiky v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax v spolupráci OZ Slovenčina.

Deväťdesiatpäť rokov, to je veru úctyhodný vek. Práve toľko rokov oslavovala slovakistika ako vedný odbor na FiF UK v Bratislave na podujatí Slovenčina na fakultnej dlani. Tu študenti slovakistiky ukázali, že nie sú len „majstri slova“ v diskusných blokoch, no vo svojom voľnom čase rozvíjajú svoj kreatívny potenciál, ktorý predviedli v Moyzesovej sieni 28. februára 2017.

V rámci odbornej exkurzie sme spoznali čaro Banskej Štiavnice, sfárali do štôlne Bartolomej, nazreli do panských mravov v kaštieli vo Svätom Antone či navštívili unikátny kostol v Ponikách. Študentský časopis ponúka rôznorodý diapazón tém, pričom sa dbá aj na rozmanitosť v tvorivej činnosti či alternatívne pohľady na časté témy v jazykovede.

Autori a prispievatelia: Stella Ondrejčiková, Andrea Župová, Katarína Ščigulinská, Nina Vallnerová, Petra Koňakovská, Šimon Kotvas, Martina Knížatová, Anika Demková, Maroš Horváth, Peter Havran, Gabriella Vargová, Veronika Cholevová, Marek Snopek, Lujza Mária Javorková, Jakub Ivančík

Grafické spracovanie: Anika Demková, Maroš Horváth, Gabriela Némethová

návrh obálky: Gabriela Némethová

Časopis si môžete stiahnuť TU

 

 

Kulturárium 2016 vytvorili študenti slovakistiky v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax.

Spoznajte osudy "štúrovských žien", rozohrajte šachovú partiu v horúcom Abú Dhabí, vydajte sa do exotického Amazonského pralesa, ochutnajte domácu kultúru. V Kulturáriu nájdete zaujímavé články, rozhovory, recenzie, ale i umeleckú tvorbu našich študentov.

Autori a prispevatelia: Tomáš Grach, Veronika Hrubovčáková, Lenka Krčmárová, Jana Naništová, Bc. Mária Palkovičová, Lenka Sklenárová, Matúš Pomikal, Tibor Koškovksý

Grafické spracovanie: Tibor Koškovský, Matúš Pomikal

Autorka ilustrácie: Mgr. art. Martina Piatková

 

Časopis si môžete stiahnuť TU

Kulturárium 2015 vytvorili študenti Katedry slovenského jazyka FiF UK. Hlavnou témou čísla sú stereotypy. V časopise nájdete reportáže, recenzie, jazykové okienka, úvahy, správy aj umeleck tvorbu. Prajeme príjemné čítanie.


Autori článkov v abecednom poradí: Monika Belovičová, Mária Bošelová, Ivana Eliašová, Monika Hladíková, Michal Homola, Jakub Kuruc, Michaela Jurčíková, Veronika Liďáková, Nina Mračnová, Simona Muráriková, Jana Naništová, Mária Palkovičová, Lenka Sklenárová, Lucia Sýkorová, Nina Zwifelhoferová.

Návrh obálky: Imrich Kútik

Časopis si stiahnete TU

 

 

<output>vytvorili študenti Katedry slovenského jazyka v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax. Hlavnou témou ročníka je exkurzia v Paríži. </output>

Kulturárium 2014 vytvorili študenti Katedry slovenského jazyka v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax.

Autorky: Katarína Nováková, Carmen Ďuránová, Simona Mackovičová, Monika Belovičová, Nikol Novotná, Kristína Khernová, Nina Mračnová, Natália Kolečková, Petra Martáková, Katarína Hudáková, Monika Kozlíková.

Dizajn: Simona Mojtová  

Časopis si stiahnete TU

Kulturárium 2013 vytvorili študenti Katedry slovenského jazyka v rámci predmetu Odborná exkurzia a publikačná prax. Hlavnou témou ročníka je exkurzia v Paríži.

Autori: Katarína Reschová, Lucia Biharyová, Eva Čechová, Klaudia Cvancigerová, Veronika Lengvarská, Veronika Ferančíková, Hana Bóriková, Barbora Vavrová, Darius Černák, Adam Ciesar.

Časopis si stiahnete TU

Kulturárium 2012 vytvorili študenti 2. ročníka študijného programu slovenský jazyk a kultúra v rámci predmetu Publikačná prax. Časopis obsahuje správy z kultúrnych podujatí, recenzie, kritiky a reportáže.

Hlavné redaktorky: Alexandra Cighardová, Lucia Jánošíková, Zuzana Kachničová, Andrea Michajlová

Autori: Lucia Juríková, Lucia Jánošíková, Alexandra Cighardová, Zuzana Kachničová, Andrea Michajlová, Martin Brezník, Nikoleta Tomanová, Dominika Šušková, Jana Kočnerová 

Časopis si stiahnete TU